Uluslararası e-Öğrenme Standartları

Eğitimin kalitesini artırmak amacıyla teknolojiyi kullanmak için son 30 yıldır pek çok eğitim teknolojisi geliştirildi. Bu eğitim teknolojileri Floppy disklerden CD-ROM’lardan, YouTube gibi internet tabanlı e-öğrenme ortamlarına hatta sanal gerçeklik vb. pek çok yöne doğru çok hızlı bir gelişim göstermektedir. Bu hızlı gelişimin altında ise bu yeniliklere yön veren uluslararası e-öğrenme standartları yatmaktadır. Zaman içinde pek çok standart oluşmuş, bazıları birbirinin devamı niteliğinde bazıları farklı projelerin bir araya getirilerek ortak bir çalışmaya dönüştürülmesiyle aşamalı ama etkili bir şekilde geliştirilmişlerdir.

İlk eğitim standardı olarak kabul edilen AICC 1993’de geliştirildi. Standart CD-ROM/LAN yani yerel dosya tabanlı sistemlerde çalışmak üzere geliştirildi. 1998’de ise geliştirilerek web tabanlı arayüzle (HACP) çalışabilme eklendi. 1999’da ise JavaScript API arayüzü ile de çalışabilir hale geldi.

AICC standartından yola çıkılarak geliştirilen ve 2001’de yayınlanan SCORM standardı ise yine CD-ROM tabanlı eğitim içerikleri için kullanılmaya devam etti.

Günümüzde ise xAPI standardı zaman ve mekândan bağımsız olarak her ortamda, her cihazda, her yerde eğitim içeriklerini ulaştırmaya, öğrenme deneyimlerini takip etmeye ve etkili bir şekilde analiz yapılabilmesine izin vermektedir. Bu bölümde en yaygın kullanılan e-öğrenme standartları tarihsel sıralama ile gelişim ve kapasitelerini ifade edecek şekilde ele alınmıştır.