Giriş

İnternetin gittikçe yaygınlaşıp içeriklerin kolay indirilebilir olması ve içerik sunan platformların gelişmesiyle CD ve DVD’ler eskisi kadar yoğun kullanılmasa da bu medyaların dünyanın her yerinde kullanılabilmesinin ön önemli nedeni bir standarda bağlı olarak geliştirilmesidir.

OEBPS/images/image0001.jpg

Hayatımızın pek çok alanında standartlar işleri kolaylaştırmak amacıyla pek çok sektörde kullanılmaktadır. Örneğin, tren, gemi ve kara taşıtlarında kullanılan konteynerler hep aynı büyüklükte, günlük hayatımızda kullandığımız prizler ise hep aynı biçimdedir. Standartlar bu anlamda günlük hayatımızda bize pek çok kolaylık getirmiştir. Yıllar içerisinde içerik geliştirme ve dağıtma sistemleri ile Öğretim Yönetim Sistemlerin de birbirine uyumu ve içeriğe kolayca erişilebilmesi, içeriklerin daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla birtakım standartlar geliştirilmiştir.

İlk olarak 1993 yılında Amerika Havacılık Endüstrisi Eğitim Konsorsiyumu CD tabanlı eğitimleri izleyebilmek için AICC standardını yayınlamış ve ardından bu standardı geliştirerek CMI5 standardının geliştirme çalışmalarına başlamışsa da daha sonra her iki standardı da ADL firmasına devretmiştir.

Advanced Distributed Learning (ADL) Girişimi 1999 yılında ÖYS’ler ağırlıklı olmak üzere e-içeriklerle ilgili olarak standartları belirlemiş ve 2000 li yılların başında Scorm 1.0’ı yayınlamıştır. İçerik dağıtım araçları ve mobil uygulamaların yaygınlaşması ile birlikte öğrenme etkinliklerini daha derinlemesine analiz edebilmek için 2013 yılında Rustici firması ile birlikte Tin Can standardını geliştirmiştir. Bu standarta kendi xAPI adını vermiştir. Bu standardın kullanılması ile birlikte ÖYS’lerdeki bilgilerin yeni sıra öğrenci/kursiyerin, sosyal video, mobil platformlar ve sosyal medya da dahil olmak üzere tüm öğrenme etkinliklerinin izlenmesi imkânı doğmuştur.

Bu çalışmada xAPI uyumluluğu ADL ve Rustici firması tarafından onaylanan 190’ının üzerindeki platform incelenmiş, Rustici firmasının sınıflandırması temel alınarak işlevleri ile ilgili kısa bilgiler verilmiştir. Bu çalışmanın VİZYON 2023 belgesinde kendisine geniş yer bulan “Eğitsel Veri Madenciliği ve Öğrenme Analtiği” konularında uygulayıcılara katkı sağlaması en büyük temennimizdir.