Kaynakça

Adopters. Aralık 15, 2018 tarihinde https://xapi.com/adopters/ adresinden alındı

Barking, P. (2016, 12 15). Veri Ambarı Seçme Kılavuzu. P. Barking içinde, Choosing A Learning Record Store (LRS) (H. Demiral, A. Çorapçıoğlu, E. Öztürk, & Z. Tuman, Çev., 1.13 b.). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. 12 15, 2018 tarihinde he Advanced Distributed Learning Initiative: https://adlnet.gov/projects/the-choosing-series adresinden alındı

Case Studies and Adopters. (tarih yok). Aralık 15, 2018 tarihinde https://adlnet.gov/projects/xapi-adopters adresinden alındı

 

 

 

 

 

 

 

Lisans

 Creative Commons Atıf-Gayri Ticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı için ikon

Aksi belirtilmedikçe, xApi Kullanan Öğrenme Ekosistemi Bileşenleri tarafından Açık Mektep bir Creative Commons Atıf-Gayri Ticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı altında lisanslanmıştır.

Bu Kitabı Paylaş