Kısaltmalar

DİÖ

Dağıtılmış İleri Öğrenme

YZ

Yapay Zeka

HEBTEK

Havacılık Endüstrisi BTE Komitesi

AEGD

Amerikan Eğitim ve Gelişim Derneği

KCKG

Kendi Cihazını Kendin Getir

BTE

Bilgisayar Tabanlı Eğitim

MK®

Müşterek Kartuş®

İYA

İçerik Yayınlama Ağları

DEK’ler

Devam Eden Eğitim Kredileri

DÖK’ler

Devam Eden Öğrenim Kredileri

YOME

Yetenek Olgunluk Modeli Entegrasyonu

İYS

Yeterlilik Yönetim Sistemi

İYS

İçerik Yönetim Sistemi

UT

Uygulama Topluluğu

TKH

Ticari Kullanıma Hazır

DME’ler

Devam Eden Mesleki Eğitim

MİY

Müşteri İlişkileri Yönetimi

BDİÖ

Bilgisayar Destekli İşbirlikli Öğrenme

VAD

Virgülle Ayrılmış Değerler

DYS

Ders Yönetim Sistemi

DYS’ler

Ders Yönetim Sistemleri

DME

Devam Eden Mesleki Eğitim

SBVM

SB Veri Mimarisi

SVSS

Savunma Veri Sözlük Sistemi

SB

Savunma Bakanlığı

EÖYS

Eğitim Öğrenme Yönetim Sistemi

KKP

Kurumsal Kaynak Planlama

A.B.D.SB

A.B.D. Savunma Bakanlığı

GEYAÇ

Genelleştirilmiş Eğitime Yönelik Akıllı Çerçeve

KHDÇ

Kullanıma Hazır Devlet Çözümleri

İK

İnsan Kaynakları

İKG

İnsan Kaynakları Geliştirme

KGP

Kişisel Gelişim Planları

EEME

Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü

ELE

Eğitmen Liderliğinde Eğitim

BT

Bilgi Teknolojileri

BYY

Bütünleşik Yetenek Yönetimi

BY

Bilgi Yönetimi

APG

Anahtar Performans Göstergesi

ÖİYS

Öğrenme İçerik Yönetim Sistemleri

ÖYS

Öğrenme Yönetim Sistemi

ÖN

Öğrenme Nesnesi

ÖNÜV

Öğrenme Nesnesi Üst Verisi

ÖKA

Öğrenme Kayıt Ambarı

YÖUSÇ

Yetişkin Öğreniminde Uzun Süreli Çalışma

ÖABÇ

Öğrenme Araçları Birlikte Çalışabilirliği

MCY

Mobil Cihaz Yönetimi

ÇOÖYS

Çoklu Ortam ÖYS

ÜYS

Üye Yönetim Sistemleri

KAÇD

Kitlesel Açık Çevrim içi Dersler

AVU

Açık Veri Tabanı Uyumluluğu

PYO

Personel Yönetimi Ofisi

AKÜDG

Açık Kaynak Ürün Derleme Girişimi

KVA

Kişisel Veri Ambarı

KVK

Kişisel Verilerin Korunması

KÖO’lar

Kişisel Öğrenme Ortamları

STBÇ

Soru ve Test Birlikte Çalışabilirliği

BİB

Bilgi İstek Belgeleri

TB

Teklif Belgeleri

YG

Yatırım Getirisi

PİN

Paylaşılabilir İçerik Nesneleri

SCORM

Paylaşılabilir İçerik Nesnesi Referans Modeli

ÖBS

Öğrenci Bilgi Sistemi

KOBİ

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

HKK

Hizmet Kuruluş Kontrolü

SGN’ler

Sosyal Güvenlik Numaraları

TSOM

Toplam Sahip Olma Maliyeti

TÖM

Toplam Öğrenme Mimarisi

TKG

Taşıma Katmanı Güvenliği

YYS

Yetenek Yönetim Sistemleri

VİYS

Video İçerik Yönetim Sistemleri

SnÖO

Sanal Öğrenme Ortamları

SrÖO

Sarmalayan Öğrenme Ortamları

Lisans

Bu Kitabı Paylaş