İçindekiler

1.     Bu Makalenin Amacı ve Kapsamı 1

2.     Genel bakış . 3

2.1       ÖYS Nedir? . 3

2.2       ÖYS’lerin Kullanımı Ne Kadar Yaygındır? . 6

2.3       ÖYS Kullanmanın Faydaları Nelerdir? . 7

2.4       ÖYS’ler Tarafından Yönetilen Genel Öğrenme Hedeflerinin Türleri 10

2.5       ÖYS’leri Kimler Ne İçin Kullanır? . 11

2.6       Doğru ÖYS Seçiminin Önemi 14

3.     Öğrenmenin Dağıtımı ve Yönetimi İçin Sistem Kategorileri 17

3.1       Genel Amaçlı ÖYS’ler . 19

3.2       Özelleştirilmiş ÖYS’ler . 19

3.3       Öğrenme İçerik Yönetim Sistemleri (ÖİYS’ler) 21

3.4       Ders Yönetim Sistemleri (DYS’ler) 24

3.5       Sanal Öğrenme Ortamları (SnÖO’lar) 27

3.6       Mobil Öğrenme ÖYS’leri 29

4.     Özel Nitelikler ve Dikkate Alınması Gereken Hususlar . 35

4.1       Kurumsal Sistem Bütünleşmesi 35

4.2       ÖYS Dış Görünümleri ve Şablonları 36

4.3       Programlama Dili ve Platform Bağımlılıkları 38

4.4       Fiyatlandırma Modelleri 39

4.5       Yatırım Getirisi (YG) 41

4.6       Açık Kaynaklı veya Ücretsiz Yazılım Çözümleri 42

4.7       Kullanıma Hazır Devlet Çözümleri (KHDÇ) 45

4.8       Çevrim Dışı İçerik Kaydetme ve Oynatma Yeteneği 46

4.9       ÖYS’ler İçin Güvenlikle İlgili Hususlar . 48

4.10         Barındırma Seçenekleri 50

4.11         Çoklu ÖYS Sağlayıcılar . 55

4.12         Çapraz Etki Alanı Sorunu . 55

4.13         A.B.D. SB İçin Özel Gereksinimler . 56

4.14         Sistem Ortamları 57

4.15         Standartlar desteği 58

4.16         Dahili Değerlendirme Yazarlığı 66

4.17         Uluslararasılaştırma . 67

4.18         Bireysel işletme birimleri için örnekleme . 67

4.19         ÖYS Paylaşımı 67

4.20         En Düşük Direnç Yolu . 68

4.21         Personel ve Süreçlerin Sistem Kapasitesine Uyarlanması 68

4.22         ÖYS’nizin işleyişi ve idaresi için planlama . 69

4.23         Veri aktarımı 71

4.24         Kullanıcılara sistem yüklemesi ve bant genişliği 72

5.     ÖYS İçin Muhtemel İhtiyaç Listesi 75

5.1       Kayıt Fonksiyonları ve İş Akışı 76

5.2       Bildirimler, mesajlar ve açıklama notları 78

5.3       Toplu yönetim iş akışı 79

5.4       Ön koşulların Ele Alınması 79

5.5       İçeriğin İçe Aktarılması ve Ayarların Yapılandırılması 80

5.6       Sistem erişimi ve güvenlik . 81

5.7       İzinler ve Roller . 84

5.8       Sistem Performansı 85

5.9       Kurs Kataloğu Veri Tabanı 86

5.10         Arayüzün Özelleştirilmesi 88

5.11         Standartlar ve Dil Desteği 88

5.12         Eğitim altyapısı ve performans analizi 89

5.13         Öğrenme Nesnesi Yönetimi 89

5.14         Dağıtım Mimarisi 90

5.15         Maliyet 92

5.16         Değerlendirme yazarlığı ve dağıtım .. 93

5.17         Mentörlük, koçluk ve diğer geliştirici senaryolar . 97

5.18         İşbirliği ve İletişim seçenekleri 97

5.19         Yeterlilik Yönetimi ve Gelişim/Öğrenme Planları 101

5.20         Öğrenen İzlemesi 102

5.21         Sertifikalar, Formlar, Anketler ve Araştırmalar . 104

5.22         Dış Sistemler ve Uygulamalarda Arayüzler . 105

5.23         Üst Veri Desteği 107

5.24         Kullanıcı Profilleri 107

5.25         Kaynak Yönetimi 107

5.26         Analitikler ve Raporlar . 108

5.27         Yöneticiler İçin Kullanım Kolaylığı 110

5.28         Öğrenenler İçin Kullanım Kolaylığı 111

5.29         Transkriptler ve Diğer Belgeler . 112

5.30         Ölçeklenebilirlik . 112

5.31         Tedarikçi Özellikleri 112

5.32         Kullanıcı Eğitimi, Teknik Destek ve Belgeler . 114

5.33         Medya ve İçerik Desteği 115

6.     Özellik ve Yeterliliklerin Popülerliği 119

7.     ÖYS’lerde Ortaya Çıkan Eğilimler . 123

7.1       xAPI Uyarlaması 123

7.2       Sarmalayan Öğrenme Ortamları İçin Destek Ve Optimizasyon . 125

7.3       İnformal (Yaygın) / Sosyal / İşbirlikli Öğrenme İçin Destek ve Optimizasyon . 126

7.4       Kitle Açık Çevrim İçi Ders (KAÇD) Desteği 136

7.5       Açık Mimariler . 137

7.6       Yazarlık Araçları Ekleme . 138

7.7       Genişletilmiş Kurumsal Öğrenme . 138

7.8       Bilgi Yönetimi Mimarisi ve Yetenekleri Ekleme . 139

7.9       Takım Tabanlı Öğrenmeye Destek . 140

7.10         “Gadget” Tabanlı Arayüz . 140

7.11         Yetenek Yönetimi Mimarisi ve Yetenekleri Ekleme . 141

7.12         Yeterlilik Analizi Araçları Ekleme . 142

7.13         Bileşen Tabanlı Mimari 143

7.14         Çoklu Ortam ÖYS (ÇOÖYS) 144

7.15         Öğrenme Deneyimi Yöneticisi 144

7.16         Video Konferans Bütünleşmesi 145

7.17         Arama Tabanlı Öğrenme . 146

7.18         İçerik Dağıtım Ağları (İDA) 147

7.19         Dijital Kütüphanelerle Bütünleşme . 148

7.20         Öğrenmenin Oyunlaştırılması 149

7.21         Dijital Rozetler . 151

7.22         Uyarlanabilir Öğrenme Sistemleri 152

7.23         İçerik Aracılığı Sistemleri 154

7.24         Duyuşsal Hesaplama . 156

7.25         Performans Destek Araçları İçin Destek . 157

7.26         Geleneksel ÖYS öldü mü? . 158

7.27         Kişisel Veri Ambarları (KVA’lar) 163

7.28         Web Tabanlı Müşteri Sistemleri 163

7.29         Ters yüz Edilmiş Sınıf 164

7.30         Mikro Öğrenme . 164

7.31         Veri Analitiği 169

8.     ÖYS Seçim Süreci 173

9.     ÖYS’ler hakkında daha fazla bilgi için . 181

10.        Bu makalede atıfta bulunulan referanslar . 185

11.         Ekler. 191

A.         Örnek Sistem Özellikleri Matr-TRisi 191

B.         Örnek Sistem Özellikleri Derecelendirme Matr-TRisi 193

C.         SB ÖYS’lerde Güvenlikle İlgili Konular . 195

D. A.B.D.SB ÖYS Satın Alımları ve Kurulumları İçin Olası Özellik ve Kaynaklar . 197

D.         ÖİYS’ler için ilave gereksinimler . 199

L.         Ürün Örnekleri 203

Lisans

Bu Kitabı Paylaş