Video Konferans Bütünleşmesi

Daha yüksek bant genişliği seviyeleri, daha az pahalı özel oda tabanlı video konferans ekipmanı ve masaüstü bilgisayarlardaki ücretsiz kişisel video konferans yetenekleri gibi son gelişmeler, eğitim ve eğitimde senkronize video konferans kullanımında hızlı bir büyüme sağlamıştır.

Ekran paylaşımı (örneğin, PowerPoint slaytlarının) ve IP üzerinden ses iletimi (VoIP) genellikle video konferans özelliği ile ilişkilendirilir; genellikle bu yetenekler kümesi “web konferansı” olarak adlandırılır. Bazı ÖYS tedarikçileri kendi tescilli teknolojilerini kullanmasına rağmen, tedarikçilerın bu özelliği sunması için bir web konferansı tedarikçisi ile ortak olması yaygındır. Shank (2013), ankete katılanların % 29’unun bu teknolojiyi kullandığını bildirmiştir.

Üç tür video konferans özelliği vardır:

  • Kişisel – bir kullanıcının başka bir kullanıcıyı görmesine ve konuşmasına izin vermek için tasarlanmıştır. Bu sistemler genellikle ücretsiz eş düzey hizmet olarak kişisel bilgisayarlarda veya akıllı telefonlarda çalışırlar. Genellikle bire bir (yalnızca iki kişi arasında) iletişim ile sınırlıdır fakat bire-çok yetenekleri de sunmaya başlarlar (bu gibi durumlarda genellikle kalitenin düşmesine rağmen). Skype® , iChat® , and LiveMessenger®, and FaceTime® bu sistemlerin örneklerini teşkil eder.
  • Web tabanlı – bunlar videonun bir tarayıcıda görünmesi ve servisin merkezi bir sunucu üzerinden yönetilmesi dışında yukarıda açıklanan Kişisel kategoriye benzer. Sunucu tarafından yönetilen özellik nedeniyle, konferansa daha fazla kullanıcı eklendiğinde kalite kaybı yaşanmaz.. Örnekler WebEx® ve Elluminate Live® ‘dır. Web tabanlı video konferansı, genellikle SnÖO’ların temel özelliğidir.
  • Oda tabanlı özel sistemler – çoğunlukla toplantı odalarına yarı kalıcı olarak yerleştirilmiş özel donanım kullanırlar. Bu tescilli sistemler genellikle bir kodek (genellikle H.323 standardına göre), kamera, mikrofon, büyük video monitörü ve hoparlör sistemini içerir ve oldukça karmaşık (ve kullanımı pahalı) olabilir. Örnekler Polycom® , Tandberg® , and LifeSize® ‘dır.

Bu sistemler arasında birlikte çalışabilirlik artmaktadır. Örneğin, oda tabanlı özel sistemlerin bazıları, kişisel bilgisayarların (yani, yukarıdaki “kişisel” kategorisi) oda tabanlı konferanslara bağlanmasına olanak sağlayan bir yazılım sunar.

SrÖO’lar, genellikle “Web tabanlı” kategorideki web konferans sistemlerine benzer; bu sistemlerde eğitmenin “konuşan kişi” videolarına izin verilir ancak genellikle öğrenci videolarını desteklemedikleri (en azından canlı olanlar) dikkate alındığında farklıdırlar. Bu bağlamda, SrÖO’lar web semineri yazılımına daha fazla benzemektedir.

ÖYS’ler genellikle “Kişisel” ve “Oda Tabanlı” kategorilerdeki oturumları teknik olarak entegre edemez veya barındıramaz çünkü bunlar özel yazılım ve donanım gereksinimlerine sahip harici tescilli hizmetlere dayanır. Ancak, video konferans oturumlarını bir kurs veya müfredat içindeki öğrenme etkinlikleri olarak koordine etmeyi kolaylaştırabilirler. Bu, öğretim tasarımcılarının senkronize video konferansı (yukarıda açıklanan üç kategoriden herhangi biri) öğretim tasarımlarına dahil etmelerini ve bunları asenkron öğrenme nesneleriyle karıştırmalarını sağlar. Bu durumlarda video konferans kullanımına örnek olarak şunlar verilebilir:

  • KOBİ’ler ve eğitmenlerle ders verme, tartışma ve soru cevap
  • Sanal saha gezileri
  • Sınıflar, ödev çalışma grupları ve bireysel öğrenenler arasındaki ödevlerde, özellikle de dünyanın farklı yerlerinde, gerçek zamanlı işbirliği

Lisans

Bu Kitabı Paylaş