Standartlar ve Dil Desteği

 •  Mevcut ve gerekli tüm eski sürümleri SCORM, AICC, IMS Common Cartridge vb. gibi ilgili standartlarla destekler. Bk. 4.15 Standartlar desteği. Tam SCORM desteği için nelerin gerekli olduğu hakkında ayrıntılı bilgi için, bk. www.ADLnet.gov.
 • SCORM içeriği için: o İçeriğinizin seviyesinde onaylıdır veya uygunluk açısından test edilmiştir. Yalnızca sağlayıcıların reklamlarında sundukları uygunluklara güvenmeyin.
  • SCO başlatıldığında içindekiler tablosunun görünürlüğü aynı kalır
  • Hem “deneme” hem de “tamamlama” durumunu gösterir
  • SCORM’un “deneme” ve “tamamlama” dışında kalan çağrı uygulamalarına ve kullanımına çok sahip değildir.
 •  Sistem arayüzleri Bölüm 508 ile uyumludur
 • (SB kurulumu için) Ürünle kullanılan Standart Veri Öğeleri, SB Veri Mimarisi (SBVM) ve Savunma Veri Sözlük Sistemi (SVSS) ile uyumludur
 • Çok baytlı (Unicode-uluslararası dil desteği) yazı tiplerini (özellikle Asya diline ait karakterleri) ve sağdan sola dilleri destekler. Bu, ÖYS arayüz metninin kaynak kodundan ayrı veri olarak depolanmasını gerektirir.
 •  Global erişim için yabancı dillerde var olan arayüz çeşitliliğini sunar
 • DİÖ Eğitim ve Öğrenme Mimarisini (TÖM) destekler. Bk. 4.15.8 DİÖ Toplam Öğrenme Mimarisi (TÖM).

Lisans

Bu Kitabı Paylaş