ÖYS Dış Görünümleri ve Şablonları

ÖYS dış görünümleri, genel olarak ÖYS arayüzünün görünüşünü ve formatını kontrol eden stil sayfalarıdır (içerik oluşturma aracı olarak kullanılan dış görünüşlerden farklı olarak, içeriğin kendisine bir görünüm ve his uygulayabilme yeteneğini ifade eder). Genellikle afiş grafikleri, logolar, renk şemaları vb. içerir.

Dış görünümler, ana ÖYS arayüzleri üzerinde yerel değişiklikleri mümkün kılarak kurum içindeki her bir birim için kurumsal markalaşma sağlayabilir. Bu, bir ÖYS’nin bir kuruluşta paylaşılmasının önündeki engellerin aşılmasını kolaylaştırarak çok fazla para tasarrufu sağlayabilir. Dış görünümler önceden belirlenebilir veya kullanıcının profilindeki demografik bilgilerine (ait oldukları kuruluş veya oturdukları ülke gibi) bağlı olarak dinamik olarak uygulanabilir. Dış görünümleri, arayüzün dilini değiştirmeyi içerebilir.

Bir ÖYS şablonu kavramını, bir ekran veya içerik nesnesi oluşturmak için bir başlangıç noktasının önceden belirlendiği, üretim verimlilikleri kazandıran, yazma araçlarındaki şablonlar kavramıyla karıştırmayınız. ÖYS şablonları kavramı herhangi bir içerik veya işlevsel nesneye hızlı bir şekilde uygulanabilecek kaydedilmiş herhangi bir parametre setini ifade eder. Bu parametreler iş akışları, ders yapılandırması, öğrenme alanı ve izinler gibi şeyleri yönetebilir. Örneğin, şablonlar, belirli grupların üyeleri olan veya belirli rollerde veya tüm gruplarda çalışan bireylere sürekli olarak atanabilecek izinler veya roller kümesi olabilir. Böylece, tüm izinler bir kerede birden fazla kullanıcıya uygulanabilir. Şablonlar ayrıca ÖYS içerisinde oluşturulabilecek ve kullanılabilecek yapı değerlendirmelerine yönelik ekran şablonlarına da başvurabilir.

Lisans

Bu Kitabı Paylaş