Öğrenmenin Dağıtımı ve Yönetimi İçin Sistem Kategorileri

Öğrenmeyi dağıtan ve yöneten sistemler geniş bir yelpazede çalışır. Bu bölüm mevcut sistemlerin önemli kategorilerini açıklar. Bu kategoriler temel gereksinimlerinizi ihtiyacınız olan sistem türüyle uyumlu hale getirmenize olanak sağlayacak bir zemin hazırlayacağı için sistem seçiminde çok önemli bir noktadır. Bu kategorilerin birbirini dışlayan kategoriler olmadığını belirtmek önemlidir. Bazı sistemlerde, iki veya daha fazla kategoriyi karşılayan temel ögeler bulunur. Bununla birlikte bu listelerdeki sistemler, birincil kullanım amacı veya tasarım mimarisi olarak bir kategoriye atanırlar.

Daha önce açıklandığı gibi, kategoriler için etiketler tedarikçiler ve diğerleri tarafından esnek bir şekilde kullanılmaktadır. Birçok tedarikçi, sistemlerini, sistemin kendi birincil işlevlerine göre değil, kendi yetenekleri için daha büyük pazar yalanlarını algıladıkları yere göre sınıflandırır. Sistemlerin sınıflandırılması ve etiketlenmesi ile ilgili diğer etken de kullanıcı topluluğu kullanım özellikleridir. Yüksek öğrenim topluluğundaki birçok kullanıcı, kullandıkları ders yönetim sistemi (DYS) bu tanıma ister uysun ister uymasın kendi sistemini arar.

Bazıları, bu sistemlerin birincil ayırt edici şemasının kurumsal (devlet dahil) veya akademik kullanıcılar için hazırlanmasının gerekli olup olmadığını tartışıyor. Farklılıklar genellikle ürün içinde kullanılan terimlerde (örneğin akademik odaklı ürünler için “müfredat” ile şirkete yönelik ürünler için “eğitim yolu”) açıkça görülmektedir. Genel forumlarda “ÖYS” den bahsedildiği takdirde, genellikle kurumsal bir ÖYS vardır. Bunlar aslında kullanımda yaygın olarak kullanılan ÖYS türüdür (% 67). Ancak ÖYS’ler, ÖYS pazarının geniş ve gelişen bir bölümünü oluşturmaktadır (% 30) (Vipond ve Clarey, 2016).

Ancak yazarlar sistemleri faaliyet gösterdikleri pazardan ziyade saf işlevsellik açısından sınıflandırmanın daha anlamlı olduğunu düşünüyorlar. Sistemin her fonksiyonel kategorisinde (ÖYS’ler, ÖİYS’ler, DYS’ler, SnÖO’lar) akademik ve kurumsal pazar (ve akademik olarak, K-12 ve daha ileri seviyedeki eğitim sistemleri arasında farklılıklar vardır) için, sistemlerin tasarlanma ve pazarlanma biçimlerinde farklılıklar vardır.

Sistemin her fonksiyonel kategorisinde (Öğretim Yönetim Sistemleri, Öğrenme İçerik Yönetim Sistemleri, Ders Yönetim Sistemleri, Sanal Öğrenme Ortamları) akademik ve kurumsal pazar (ve akademik olarak, K-12 ve daha ileri seviyedeki eğitim sistemleri arasında farklılıklar vardır) için, sistemlerin tasarlanma ve pazarlanma biçimlerinde farklılıklar vardır. Özellikle “akademik ÖYS’lerin” genellikle kurumsal ortamlarda (özellikle kurumsal üniversiteler söz konusu olduğunda) ve karşılıklı olarak kullanılması nedeniyle ÖYS seçim sürecinde olanlar için işlevselliğe odaklanmanın daha anlamlı olduğunu düşünüyoruz.

Bu bölümde öğrenmeyi sağlayan ve yöneten altı sistem kategorisi tartışılsa da, bu makale temel olarak “Genel Amaçlı ÖYS’ler” olarak sınıflandırdığımız sistemlere odaklanmaktadır.

Lisans

Bu Kitabı Paylaş