İzinler ve Roller

 • Farklı kurumsal yapılara uyarlanabilen çok sayıda izin ve rol seviyelerini tanımlar ve sistem için durum senaryolarını kullanır
 • Önceden yetki verilmiş öğrenenlerin ders kaydını kısıtlar
 • KOBİ inceleme yorumlarının girişini mümkün kılan arama ve filtreleme özelliğine sahip izin seviyelerini ve destekleyici özellikleri içerir. (bu genellikle yalnızca bir ÖİYS’de bulunur
 • Grup izinlerini kolayca ayarlamak için şablonları kullanır
 • Dersle ilişkilendirilmiş üyeliğe bağlı her bir dersin işlevlerine erişimi kısıtlar
 • Kullanıcılara giriş yaptıkları anda verilen izinlerden çok daha az seviyede yetki verilmesine izin verir
 • Üst grupların izinlerini devralan alt grupların oluşturulmasına izin verir
 • Öğrenenlerin, eğitmenlerin ve yöneticilerin isimleri birbirlerine görülmeyecek şekilde ayarlanabilir
 • Kurum rollerini ve izinlerini ilgilendiren harici veri beslemelerine dayalı “kurum bilinci” özelliklerini yönetme izni verir
 • Öğrenenlerin karşılamaları gereken belirli koşulları görüntüleyebilmeleri için içerik düzeyinde izinleri mümkün kılar, örneğin:
  •  Ödeme
  • Öğrenenin “Öğrendiklerim” bölümünde takibine veya kataloğuna eklenir
 •  Öğrenenlerin, denetleyicilerin ve onaylayanların bağlı oldukları organizasyon yapısında idare edilmelerini sağlayacak kurumun yapısını yansıtan veri tabanını destekler
  • İdari yetkilere göre belirlenen izin seviyelerini içerir. Örneğin:
  • 1.Seviye Sistemin tamamı için geniş kapsamlı sorumluluk
  • 2. Seviye Belli bir “sanal vitrin” (storefront) sistemi örneği için geniş kapsamlı sorumluluk
  • 3. Seviye Veri Tabanı Yönetimi
  • 4. Seviye Sistemin Bakım Yönetimi. Bu izin, belirli kullanıcı gruplarına ya da sadece belirli bakım görevlerini yerine getirecek kullanıcılara bölümlendirilebilir.
  • 5. Seviye Müfredat Yönetimi. Bu izin, kullanıcıların yalnızca belirli eğitim programlarını ve/veya belirli öğrenen gruplarının belirli görevleri gerçekleştirmesine izin verecek şekilde bölümlere ayrılabilir.
  • 6. Seviye Kullanıcı Yönetimi Kullanıcıların ilave edilmesine ve silinmesine ve grupların oluşturulmasına izin verir.
  • 7. Seviye İçerik Yönetimi Kullanıcılara belirli kurslarda yerine getirecekleri belli görevlerin bölümlendirilmesine izin verir. Bu izin, içerik ekleme veya oluşturma ayrıcalıklarının alt bölümlerini açıklayabilse de içeriğin incelenmesini gerçekleştiremez.
  • 8. Seviye Yazarlık araçları kabiliyeti (bu işleve sahip ÖYS’ler için)
  • 9. Seviye Öğrenen
 • (Sadece SnÖO’lar için) Eğitmenlerin veya yöneticilerin, sanal bir sınıfa giriş yapan kullanıcıların onaylarını zorunlu kılacak şekilde sistemi yapılandırmalarına izin verir (giriş yaptıklarında otomatik olarak girmelerine izin vermek yerine).

Lisans

Bu Kitabı Paylaş