Genel Amaçlı ÖYS’ler

ÖYS’ler 2.3 ÖYS’ler tarafından yönetilen genel öğrenme hedeflerinin türleri bölümünde açıklandığı gibi öğrenen merkezlidir. Kolaylaştırılmış ve eğitmen tarafından yönetilen eğitim ve öğretim için destek içerebilir ancak bu genellikle onların temel odak noktası değildir. Esas olarak, kurumsal veya akademik kullanım için büyük ÖYS’ler geleneksel sınıf temelli, eğitmen tarafından yönetilen eğitim etkinliklerinin yönetimine yönelik araçlar sunmasına rağmen, eş zamanlı olmayan öğrenmeyi yönetmek ve sunmak için tasarlanmıştır. (Bu, 3.4 Ders yönetim sistemleri bölümünde anlatılan DYS’lerin temel işlevidir).

Bu kategori “genel amaçlı” olarak adlandırılmaktadır çünkü tüm kurumsal öğrenme ortamlarında ortak olan gereksinimlerin çoğunu hesaba katan, çok çeşitli kullanım durumları ve kullanıcılarına evrensel olarak uygulanabilir özellik kümeleri içeren sistemleri kapsamaktadır.

ÖYS’ler öncelikli olarak iş ve devlet eğitiminde kullanılmaktadır (her ne kadar artan sayıda akademik çevreye yönelik olsa da). Bu, kullanıcıların zihninde, diğer kategorilerden birine teknik olarak uygun birçok sistemin genellikle bir ÖYS olarak adlandırıldığı noktaya yerleşmiştir. Böylelikle ÖYS etiketi esnek bir şekilde kullanılmaktadır ancak bu makalede yer alan sistemleri ayırt etmek ve sınıflandırmak amacıyla, “ÖYS” sadece yukarıda açıklandığı gibi eş zamansız e-Öğrenme özelliğini yönetmek ve sunmak için tasarlanmış sistemleri içerir.

Bu kategorideki örnek sistemlerin bir listesi için Ek F Ürün örnekleri bölümüne bakınız.

Lisans

Bu Kitabı Paylaş