Duyuşsal Hesaplama

Duyuşsal hesaplama, uyarlanabilir öğrenmeye doğru harekete geçmenin mantıklı bir sonraki adımı olarak görülebilir. Büyük Veri kullanarak öğrenen izlemesi, içerikte yapay zeka tabanlı uyarlamalı algoritmalar, güçlü öğrenen profilleri, paradata ve diğer özellikler yüksek uyarlamalı öğrenme sistemlerine doğru yol açtı. Uyarlanabilir sistemlerde, öğrenenlerin geçmiş öğrenme performansları, tercihleri, bilişsel yetenekleri ve demografik özellikleri dikkate alınarak en uygun öğrenme yolları kendilerine sunulur veya yönlendirilirler.

Uyarlanabilir öğrenmedeki bir sonraki sınır, bir öğrenme uygulamasının kullanıcının karışıklık, kaygı, sıkıntı, vb. duygularına dinamik olarak cevap vermesine izin veren etkin bir hesaplamadır. Herhangi bir sınıf öğretmeninin öğrenenlerin duruşlarını, ses tonlarını ve yüz ifadelerini sürekli olarak okuyarak bilmesi ve bunlardan faydalanmasının öğrenme üzerinde büyük bir etkisi olduğu açıktır.

Web kameraları (gözün yanı sıra yüz ifadelerinin nerede odaklandığını algılayan) ve ses analizi özelliği artık bu öğeleri tespit edebilir ve öğrenmenin hızını ve içeriğini en iyi şekilde ayarlamak için karmaşık analizler uygulayabilir. Bu teknoloji gerçekten yaygınlaşmadan önce çözülmesi gereken tespitin mahremiyeti ve doğruluğuyla ilgili pek çok kaygı var, ancak, etkili hesaplamanın çoğu zaman sanıldığı gibi ana ile birleştirilmesi muhtemel. Uygulanacak ilk alanlardan biri başarısızlık riski yüksek meslekler veya meslek görevlerindedir. Bu durumlarda, öğrenme hedeflerinin tam olarak gerçekleştirilmesi kritik öneme sahiptir ve etkili bilgisayar kullanımı bunu sağlamak için güçlü bir yol sağlar.

ÖYS’ler zaten varsayılan teslimat için ve izleme işlevi olarak konumlandırıldığından, muhtemelen öğrenme için etkili hesaplamanın benimsenmesinin odak noktası olacaktır. Başka bir deyişle, içeriğin algılanması, izlenmesi ve uyarlanabilir denetimini yapan uygulama, en sonunda ÖYS’ye (doğal olarak veya bir eklenti uygulaması olarak) bütünleştirilecektir. Bu alanda daha fazla gelişme için bizi izlemeye devam edin.

Lisans

Bu Kitabı Paylaş