Dijital Rozetler

Dijital rozetler kavramı yükseköğretimde ve bazı eğitim çevrelerinde popüler hale gelmektedir. Bu popülerlik, alanda odak noktasının süreçten (içerik, eğitmenler vb.) daha çok eğitim ve eğitim sonuçlarına (kimlik bilgileri, yeterlilikler vb.) yönlenmesinden kaynaklanmaktadır.  Dijital kimlik bilgileri bu sonuçları ifade etmenin güçlü ve verimli bir yolu olarak görülmekte ve rozetler bu kimlik bilgilerinin geleneksel transkriptlerin çok ötesine geçmelerine olanak sağlayan birincil biçimlerdir.

Rozet dosyası (genellikle bir PNG resim dosyası), sahibi tarafından gerçekleştirilen bir öğrenme başarımının kaydını içerir. Bir rozet koleksiyonu “sırt çantası” (backpack) olarak adlandırılır. “Mozilla Açık Rozetler Altyapısı” gibi girişimlerden önce, rozetler pek bir anlam ifade etmiyordu, çünkü rozeti belirli bir sağlayıcının gerçekten verdiğine, rozetin kendi sahibi tarafından üretilmediğine/üzerinde değişiklik yapmadığına dair hiçbir onay yoktu. Ancak, Mozilla Açık Rozetleri altyapısı gibi girişimler, sağlayıcı ile bağlantıyı sürdürmeye yönelik bir araç sağlar ve tamamen yerleşik bir doğrulama ile rozetin hangi kritere göre sağlandığını iletebilir.

Bu alternatif onaylama (belgeleme) türü farklı seviyelerde uygulanabilir, örneğin, bir öğrenenin bir kursu başarıyla tamamladığını veya yüksek düzeyde bir beceri kazandığını, bunlarla ilgili olarak da mikro seviye öğrenme ögelerinin sürece dahil olduğunu gösterir. Öğrenenlerin rozet profillerinden yardıma ihtiyaç duyduklarının veya başkalarına yardım edebilecek seviyede olduklarının anlaşılabilmesi ve sahip olunan rozetlerin akranlar arasında görülebilmesi aralarında yardımlaşmayı mümkün kılar. Rozetler, öğretim programları ve eğitimlerde yeterlilik tabanlı bir model kullanılan ortamlarda çok kolay bir şekilde uygulanabilir. Farklı bir model kullanan ortamlarda, rozet kavramını uyarlamak için öğrenme ekosistemini yeniden düzenlenmek gerekebilir. Rozetler şu anda KAÇD’ler arasında popülerdir (bk. 8.3 Kitlesel Açık Çevrim İçi Dersler (KAÇD) desteği).

ÖYS’ler öğrenen rozetlerini verme, içeri aktarma ve rozet bilgisini öğrenenin başarı profilinde saklama gibi özellikleri, yani rozet altyapısını desteklemeye başlamaktadır (örneğin; trek Öğrenim Deneyimi Yöneticisi).

NOT: Ocak 2017’den itibaren, IMS Küresel Öğrenme Konsorsiyumu, Açık Rozetler standardını devralacak. Mozilla Vakfı tarafından geliştirilen açık rozetler standardı dijital rozetlerin en popüler uygulamasıdır. Daha fazla bilgi için, bk. https://www.imsglobal.org/initiative/enabling-better-digital-credentialing

Lisans

Bu Kitabı Paylaş