Dijital Kütüphanelerle Bütünleşme

Dijital kütüphaneler (genellikle kaynak kitaplar) yaygın öğrenme için önemli bir destek sağlar. Gayri resmi öğrenme (“yapılandırmacı öğrenme” ile eşanlamlı olarak), kurumsal öğrenme işlevini, öğrenme mühendisleri yerine eğitmenlerin ve öğrenmeyi sağlayan kişilerin rolüne sokar. Yaygın öğrenme, çalışma arkadaşları ve konu uzmanlarıyla iletişim kurmak için sosyal medyanın kullanımına bağlı olarak işbirlikli olabilir veya çoğunlukla okuma ve araştırmaya dayanan bireysel öğrenmeye dayalı olabilir.

Örneğin, bireysel bir informal öğrenme senaryosunda, öğrenciler aşağıdaki faaliyetlerden herhangi birini, değişik derecelerde yönlerde ve eğitmenlerden veya eğitim organizasyonundan izleyerek gerçekleştirebilir:

  • Örgün bir eğitim etkinliğinden önce okuma ve araştırma
  • Öğrenenlerin kendilerine öğretilenlerden daha fazlasını öğrenmelerini gerektiren örgün eğitim etkinlikleri arasında veya sonrasında zenginleştirme, genişleme, genişletme ve pekiştirici okuma ödevleri
  • Mesleğinde bilinmeyen görevleri gerçekleştirmelerine yardımcı olan referanslara talep üzerine erişim sağlayan performans destek araçları ve intranet web arama araçları
  • Çevrim içi referanslardan derlenen dersler olarak tasarlanmış nesneleri öğrenme

Dijital kütüphaneler bu tür gayri resmi öğrenmenin esas destekçisidir. Bu tür öğrenme senaryoları için referanslara erişim sağlama konusunda uzmanlaşmış Safari Books Online ® gibi ticari hizmetler bulunmaktadır. Bu kütüphanelerin sunduğu değer önermelerinden biri, teknolojik değişimin hızını desteklemek için eserlerin mali değerini korumaktır (bu kütüphaneler yayın öncesi sürümleri de içerir). Bu değer önermesi ve dijital kütüphanelerin yetkili, uzman düzeyindeki kaynak yönü, çalışanların ve yöneticilerin sertifika, referans ve eğitim ihtiyaçlarını destekler.

Dijital kütüphanelerin bir kısmı, hem resmi hem de gayri resmi öğrenme için iyi bir destek sağlayan kurumsal kitap kulüplerinin organizasyonudur. Kitap kulüpleri çalışanları, genellikle takım lideri veya eğitmen olarak atanmış bir yardımcı ile yeni, ilgili kitapları okumaya ve okudukları hakkında düzenli olarak görüşmek üzere (muhtemelen sanal ortamda) toplantılara dahil ederler.

Paradata (Amazon.com’daki derecelendirme sistemine benzeyen kaynakları derecelendirme yeteneği) ve dahili arama motorları, çalışanların görevde kendilerine yardımcı olmak için en faydalı bilgileri hedeflemelerine yardımcı olabileceğinden, dijital kütüphanelerin temel bileşenidir.

Dijital kütüphane hizmetleri, ÖYS gibi ÖYS benzeri aşağıda belirtilen özellikleri sundukları için bir çeşit ÖYS olarak düşünülebilir:

  • Öğrenenler tarafından erişilen içeriği raporlama ve izleme
  • Öğrenme planlarına ve yeterliliklere öge atama
  • Belirli kurslar, çalışan grupları veya bireyler için çevrim içi okuma listelerini tutmak

Hali hazırda bir ÖYS’iniz varsa bunu dijital kütüphane hizmetiyle bütünleştirme ve ÖYS’nin derslere, dijital kütüphane referanslarına ve diğer öğrenme nesnelerine erişmek için tek bir birleşik ara birim sunmasını sağlamak istersiniz. Bu nedenle dijital kütüphaneler, büyük ÖYS’lerle kullanıma hazır bütünleşme imkanı sunmaya başlamaktadır.

Lisans

Bu Kitabı Paylaş