Dahili Değerlendirme Yazarlığı

Dahili değerlendirme yazarlığı DİÖ, taşınabilir ve birlikte çalışabilir olması için içerik içinde sınavlar oluşturmanızı önerir; ancak, bazı durumlarda ÖYS içinde sunulan araçlar aracılığıyla sınav yapmak isteyebilirsiniz. ÖYS’lerin büyük çoğunluğu dahili değerlendirme oluşturma ve sunma kabiliyetleri sunmaktadır. Değerlendirmeler için bu dahili yazma işlevini kullanmanın olumsuz tarafı, bu değerlendirmelerin ÖYS’de genellikle kalıcı olarak bulunması ve başka bir sistemde veya başka bir içerikle kullanılmak üzere ihraç edilememesidir.

ÖYS içindeki değerlendirme yazarlığı çekici olabilir, çünkü değerlendirmeler ÖYS izleme veri tabanı ile yakından çalışmalıdır. Örneğin, ÖYS’de oluşturulan bir değerlendirme, daha fazla sayıda rapora izin verebilir. ÖYS eğitmenleri ve yöneticileri için uygun veri çağrıları ile harici değerlendirme oluşturmak yerine dahili ÖYS işlevini kullanmak genellikle daha hızlı ve kolaydır. Ayrıca, değerlendirme etkileşimlerini programlamak sunum içeriğinden daha zor olabilir, bu nedenle müşteri üzerindeki bu teknik yükü önler.

Dahili değerlendirme yazarlığının kullanımı, öğrenme etkinliklerinin çevrim dışı yürütüldüğü ve öğrenenin bunları tamamlarken ÖYS tarafından değerlendirilemediği ve takip edilemediği durumlarda özellikle yaygındır. Bu nedenle, ÖYS tarafından sunulan bir değerlendirme yeteneği veya Questionmark® gibi bir değerlendirme yönetim sistemi, öğrenenin sonuçlara yönelik ilerlemesini doğrulamanın ve saklamanın tek yoludur ve bu değerlendirmeleri ÖYS’de dahili olarak yazmak kolaydır. Sunulan standart değerlendirme türleri:

  • Çoktan seçmeli (hem tek hem de çok cevaplı)
  • Boşluk doldurma
  • Eşleştirme
  • Sürükle-bırak
  • Derecelendirme / Sıralama
  • Görüntü seçimi
  • Deneme veya Kısa cevap (bu genellikle cevapları almak için eğitmen müdahalesini gerektirir)

Bazı ÖYS’ler, sınavların sistemler arasında taşınabilirliğini sağlayan QTI® belirtimine ( 4.15.7 QTI® ‘da açıklanmaktadır) uygun sınavları içe ve dışa aktarabilirler.

Lisans

Bu Kitabı Paylaş