Çoklu ÖYS Sağlayıcılar

ÖYS’lerin yüksek maliyeti ve kurumsal öğrenme ihtiyaçlarına yönelik araçları için “tek yerden alışveriş” ve “tek beden herkese uyar” iddiası göz önüne alındığında, bazı kuruluşların birden fazla tedarikçiden birden fazla ÖYS ürünü alması garip görünebilir. Bazı durumlarda, bu bir ürün/ Tedarikçidan başka birisine geçiş periyodunun uzun olması, ardışık mülkiyetteki çakışmalar, birçok diğer kullanıcı için değiştirilmiş olmasına rağmen bazı kullanıcı gruplarının alışkın oldukları ÖYS’leri değiştirmeyi reddetmesi (bunu desteklemek için kaynak ayırma ile) nedeniyle olur. Bununla birlikte, bu, gittikçe artan bir şekilde “öğrenme ekosistemi” yaklaşımına işaret eder. Bu yaklaşıma göre, kurum, tek bir “tek beden herkese uyar” anlayışlı (kendi kapasitesini genişletmede yetersiz oldukları için pek sağlam olmayan) bir ÖYS’nin sağlayamayacağı kapasiteleri sağlayabilecek, şirketin belirli ihtiyaçlarıyla uyumlu çoklu ve özelleştirilmiş ÖYS’leri edinir.

Vipond ve Clary (2016), çoğu kurumun (% 62) tek bir ÖYS sağlayıcısına bağlı kalmasına rağmen, beşte birinin (% 20) iki sağlayıcı kullandığını bildirmektedir. Bunun 2013 anketlerinden bu yana fazla bir değişime uğramadığını söyledikleri halde şu sonuca varıyorlar: “Çoklu ÖYS sağlayıcısı kullanımı artış kaydediyor ve ÖYS sağlayıcıları birden fazla pazarda faaliyet gösterdikçe pazar daha da akıcı hale geliyor. Bu, temel öğrenme yönetimi yeteneklerini geliştirmek isteyen ve eski bir ÖYS ile şimdi pazara giren özellik bakımından zengin bir ÖYS’ye geçişleri bazen uzun süren, bu geçiş dönemlerinde hayatta kalmak isteyen kuruluşlar için işleri daha kafa karıştırıcı hale getiriyor. Çok sayıda farklı ÖYS sağlayıcıya sahip olmak aynı zamanda müşteri sadakatini ve memnuniyetini de etkiler.” (s.3)

Lisans

Bu Kitabı Paylaş