Çevrim Dışı İçerik Kaydetme ve Oynatma Yeteneği

Bu kavram, ÖYS içeriğinin oynatılması ile aralıklı veya sınırlı bant genişliği veya ÖYS ile bağlantısı bulunmayan ortamlarda ÖYS işlevlerinin gerçekleştirilmesine izin verilmesini içerir. Bu, genellikle kullanıcı ağı erişiminin daha az istikrarlı ve güvenilir olduğu (ve pahalı olduğu) mobil cihazları ifade eder. Kullanılacak içerik, cihaz daha ucuz olan bir kablosuz ağa (hücresel veri ağının aksine) bağlandığı zamanda ve yerde cihaza yüklenir, daha sonra çevrimdışı kullanılır. Yerel cihaz, içeriği oynatmak için bir oynatıcı özelliğine (bir web tarayıcısı yeterli olabilir) sahip olmalıdır.

Bazı ÖYS’ler, belirli ÖYS fonksiyonlarının kapsamlı seçim listelerine sahip görünmektedir. Bunlardan, kullanıcılar çevrim dışı olarak başarılı bir şekilde çalışabilmeleri için önceden ne indirilmesini ve sunucuda yerel olarak depolanmasını istedikleri içerikleri belirtir. Böylece, bağlantı koşullarını ve bant genişliği yükünü kendi özel durumlarına göre mikro olarak yönetebilirler.

Bağlantısız kullanım senaryoları, içeriğin bir CD’den veya indirme işleminden elde edilerek, bant genişliği ve bağlantının uygun olduğu bir yerde kullanımını içerebilir. Dersler kendi sistemlerinde veya kendi bilgisayarlarında veya ortak bir topluluk bilgisayarında olabilecek çevrim dışı bir oynatıcıyla yürütülür. Ardından, daha sonra yeterli bant genişliği / bağlantı olduğunda performans verileri ÖYS’ye aktarılır.

Bazen içerik çeşitliliği olduğunda çevrimdışı oynatıcılara ihtiyaç duyulur ve içerik ile ÖYS arasındaki dosya biçiminin uyumsuzluğu nedeniyle bunların tamamı ÖYS üzerinden gönderilemez. Bu durumda ÖYS, ölçme ve değerlendirme içeriği oluşturma ve sunma işlemi ile izleme verilerini sadece depolamak için kullanılabilir. Sunum kapasitesi, içeriği görüntüleyebilen çevrim dışı bir oynatıcı (başka bir tedarikçi tarafından tedarik edilir) tarafından yönetilebilir. Öğrenenler çevrim dışı oynatıcıyı kullanarak ders alabilirler ve değerlendirmelerini almak ve performanslarını takip etmek için ÖYS’ye giriş yapabilirler.

Bir SCORM ÖYS’den yayınlanan SCORM içeriği için özel kaygılar vardır çünkü SCORM normalde öğrenenin bir oturumundaki derste ilerledikçe “oturum verilerinin” yazılmasını gerektirir. Bu, kullanıcının içeriği kullandıktan sonra verilerin paketlenip gönderilebileceği SCORM 1.2 için bir sorun değil fakat SCORM 2004 için bir sorundur çünkü ÖYS’nin sonraki vaka sıralamasını düzgün yapabilmesi için kullanıcının ne yaptığını gerçek zamanlı olarak bilmesi gerekir. Geçici çözümler oluşturulabilir, ancak SCORM genellikle çevrim dışı oynatıcılarla çok iyi çalışmaz. Ancak, onlar için büyük talep bulunduğundan, bunlar pazarda mevcutturlar. Vipond ve Clarey (2016) ÖYS anketine katılanların% 70’inin çevrim dışı bir SCORM oynatıcısının “son derece önemli” veya “çok önemli” olduğunu söyler.

Çevrim dışı oynatıcı senaryolarına örnekler aşağıda verilmektedir:

 • Öğrenenlerin kesintili bağlantıları varsa (örneğin, üslerinde bağlantısı olan ancak gemilerinde bağlantısı olmayan gemilerdeki Donanma personeli):
 1. Öğrenenlerin bağlantıları olduğunda (ideal olarak ücretsiz bir kablosuz ağ üzerinden) ÖYS’ye giriş yaparlar.
 2. Öğrenenler zorunlu / istenen ders(ler)i (yani niyetleri doğrultusunda indirirler) seçerek alırlar. Bu, öğrenenlerin dersleri yalnızca çevrim dışı modda alabilmeleri için kilitler (aksi halde aynı dersin hem çevrim içi hem de çevrim dışı modda alınması veri çakışmalarına neden olabilir).
 3. Öğrenenler dersleri, çevrim dışı aygıt (genellikle bir mobil web tarayıcısı) veya sahte ÖYS aracılığıyla kursları çevrim dışı modda alırlar.
 4. Öğrenenler bağlantısı olan bir yere döndüklerinde ÖYS’ye giriş yaparlar
 5. Dersler otomatik olarak tekrar kontrol edilir (veya bazı durumlarda kullanıcının bunları manuel olarak kontrol etmesi gerekir).
 6. Çevrim dışı oynatıcı (veya ÖYS görünümlü uygulama) ÖYS’deki öğrenenin tüm kayıtlarını, alınan çevrim dışı dersleri, test puanlarını vb. yansıtacak şekilde günceller.
 • Öğrenenlerin bağlantısı yoksa (örneğin, öğrenenler kendi bilgisayarlarına sahip değildir ve / veya İnternet bağlantısı olmayan uzak bir bölgededir):
 1. Öğrenenin kurumunda bulunan bir kişi (örneğin, ana merkezde bulunan bir yönetici) ÖYS’ye bağlanır.
 2. Yönetici, seçilen bir öğrenen grubu için öğrenen veri tabanını ve bu öğrenciler için gerekli ders kataloğunu kontrol eder. Bu veri tabanı, öğrenen performansının tüm kayıtlarını vb. içerir. Bunu zip dosyası olarak indirir ve bir USB sürücüsüne yerleştirir.
 3. Bu sürücü öğrenenin bulunduğu yere gönderilir.
 4. Öğrenen konumunda, USB sürücüsü herkesin paylaştığı bir topluluk bilgisayarına veya bireylerin bilgisayarlarına yüklenir.
 5. Her öğrenen, çevrim dışı oynatıcıyı kullanarak zorunlu veya istenen dersleri alır. Dersler alınırken, öğrenenlerin performansına, tamamlanan derslere vb. ilişkin veriler öğrenenin veri tabanına yazılır.
 6. Herkes derslerini aldıktan sonra yardımcı bir program kullanarak USB sürücüdeki öğrenen veri tabanından bir zip dosyası oluşturulur. Bireysel öğrenenler kişisel bilgisayarlarında dersleri aldıysa, dosyaların bir bilgisayarda toplanması gerekir ve bu yardımcı program onları tek bir zip dosyası halinde birleştirir.
 7. Bu zip dosyası bağlantısı olan yere geri gönderilir.
 8. Bu sitedeki yönetici, bir web servisi kullanarak öğrenen veri tabanını ÖYS’ye yükler.

Bazı ÖYS’ler, içeriğin kullanım noktasında gerçek zamanlı olarak teslim edilmek yerine varsayılan olarak indirilip yerel bir cihazda (genellikle tablet) saklandığı bir senaryoyu kullanmaya başladılar. Bağlantı olduğunda içerik düzenli aralıklarla senkronize edilir ve güncellenir (bir mobil cihaz için yüksek hızlı kablosuz ağ üzerinden). Daha fazla bilgi için bk. 3.6 Mobil öğrenme ÖYS’leri .

Bu ve diğer çevrimdışı içerik senaryoları, DİÖ’nın xAPI standardı (ÖYS ile veya onsuz) ile yönetilebilir. Bk. 4.15.8 DİÖ Toplam Öğrenme Mimarisi (TÖM) .

Lisans

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License için ikon

Aksi belirtilmedikçe, Öğrenme Yönetim Sistemi Seçimi Klavuzu tarafından Açık Mektep bir Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License altında lisanslanmıştır.

Bu Kitabı Paylaş