Arama Tabanlı Öğrenme

Google, birçok çalışan için varsayılan, tercih edilen öğrenme kaynağı haline gelmiştir.

Bu ÖYS’ler için ne anlama geliyor? ÖYS, federal aramaları uygulamalarda ve alan adlarında gerçekleştirebilmelidir. Aramalar yalnızca ÖYS’yi değil, İnterneti, içerik depolarını ve uzmanların veritabanlarını da içermelidir. Bu işlevin önemli bir öğesi içeriklerin hızlı ve kolay “tam zamanında” alınması için en uygun şekilde saklanabilmesidir. Bu, yalnızca yer imlerine ekleme sitelerini değil bir bilgi yönetimi uygulamasında veya veri tabanında depolanacak küçük içerik parçalarını çıkarmayı da içerir.

Yalnızca arama tabanlı öğrenmede değil, bilgi yönetimi ve genel olarak Web’de de hızla ortaya çıkan bir eğilim gizli anlamsal endekslemedir. Bu özellikle üst verilerle etiketlenemeyen, bazı anlamlı bağlamlar veya nesnelerin hiyerarşisi vb. içinde organize edilmemiş yapılandırılmamış içerikler için önemlidir. Sistemler bu tarz içerikten anlam ve ilgiyi çekme konusunda gün geçtikçe daha akıllı hale geliyorlar ve İçerik Analisti Şirketi’nin (2015) “içerik seni bulur” ifadesinde belirttiği gibi kullanıcıların sadece içeriği bulmasını kolaylaştırmakla kalmayıp aynı zamanda bunu bir adım da daha ileri götürmektedir. Sistem Çözümleyici Firması (2015), zamanlarının % 16’sını bilgi aramak için harcayan bilgi çalışanlarının ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşmak için zamanın sadece % 56’sına ihtiyaç duyduklarını açıklar. Gizli dizin oluşturma sistemleri bu konuda aşağıda belirtilen koşullarda büyük iyileştirmeler sunar:

  • Kullanıcının çıkarlarını anlamak
  • Terminolojideki değişikliklere uyum sağlama
  • Anahtar kelime sınırlarının üstesinden gelme

Bu sistemlerin başarısı, eğer ilgili içerik ÖYS dışındaki içerik depolarının aranmasıyla hızlı ve güvenilir bir şekilde bulunabilirse, gayri resmi kullanıcı odaklı öğrenme senaryolarında ÖYS ihtiyacını ortadan kaldırabilir. Bununla birlikte, bir API aracılığıyla bir ÖYS’ye bütünleştirilirse, bu sistemler ÖYS’ye çok güçlü bir içerik aracısı uzantısı olabilir.

Lisans

Bu Kitabı Paylaş