ABD SB İçin Özel İhtiyaçlar

SB Bilgi Güvencesi Belgelendirmesi ve Akreditasyon Süreci (SBGBA), risk yönetiminin bilgi sistemlerine uygulanmasını sağlayan SB sürecidir. Sistemin yaşam döngüsü boyunca doğru bilgi güvencesini (BG) korumak için SB bilgi sistemini sertifikalandırır ve akredite eder. Bir ABD savunma bakanlığı kuruluşu için bir ÖYS edinmek istiyorsanız, elde etmek istediğiniz herhangi bir ÖYS’nin DIACAP sertifika durumunu kontrol etmeniz önemlidir. Ayrıca, DIACAP, ÖYS’inin sizin tesisinizde değil (tedarikçi tarafından da barındırılmayan) Savunma Bilgi Sistemleri Dairesi (SBSD) tesisinde barındırılmasını gerektirebilir.

Hizmete özel gereksinimlere tabi olabilirsiniz. Bu gereklilikler, sistemin kuruluşun (bu durumda savunma bakanlığı) kurumsal mimarisine uygunluğunu ifade eder. Bunlar aşağıdaki gereksinimleri kapsar:

  • Güvenlik
  • BT ortamı
  • Özel kullanım durum testi
  • Eğitim açığı / eğitim ihtiyaç analizi yeteneği

Her bir servis, ÖYS ile bütünleşmesi gereken kendi eğitim kayıt sistemlerine sahiptir. Örneğin, Deniz Kuvvetleri, ÖYS’nin personel bilgisi ve eğitim kayıtları için DEYPS (Donanma Eğitim Yönetimi ve Planlama Sistemi) ile bütünleşik olmasını gerektirir.

Hizmetler arasında oldukça tutarlı olan bir gereklilik, ÖYS’nin kullanıcı doğrulama ve kayıt bilgileri için SKURS (Savunma Kayıt Uygunluk Raporlama Sistemi) ile arayüz oluşturması gerektiğidir. Uygulanabilecek bir başka gereklilik belgesi, herhangi bir yetkinlik yönetimi modülünün Ortak İnsan Kaynakları Bilgi Standartları (OİKBS) ile uyumlu olması gerektiğidir.

ABD’deki savunma bakanlığına veya devlete bir ÖYS kurarken aşağıdakiler gibi özel uygulama sorunları olabilir:

  • Saha veya ön kurulum anketleri yapmak için gereken şartlar
  • ÖYS’yi kimlerin barındıracağı konusunda kısıtlamalar
  • Donanım, yazılım ve güvenlik duvarı gereksinimleri
  • Kurulum, başlangıç maliyetleri, tedarikçi desteği ve yıllık bakım anlaşmalarıyla ilgili özel devlet ihale kuralları

ABD SB için olası özellik ve kaynakların bir listesi için bk. Ek D: D. ABD SB ÖYS Satın Alımları ve Kurulumları İçin Olası Özellik ve Kaynaklar.

Lisans

Bu Kitabı Paylaş