xAPI Uyarlaması

Şu anda, xAPI’nin birçok uygulayıcısı (bkz. 4.15.8 DİÖ Toplam Öğrenme Mimarisi (TÖM), xAPI dahil ) kullanarak SCORM benzeri işlevsellik yapma seçeneği sunmaya odaklanmıştır. Tedarikçilerin ikinci ürünü elde etmek için ÖYS ürün modellerini büyük ölçüde yeniden düşünmeleri gerekir. ÖYS tedarikçilerinin düşünmesi gereken değişiklik türleri için üç ana boyut vardır.

Bunlardan biri, ÖYS’nin mobil “öğrenenler”, simülasyonlar ve oyunlar gibi standart e-Öğrenme dışındaki öğrenme deneyimlerini izleyebilmesi ile ilgilidir. Ve ÖYS’den başlatılıp başlatılmadığının izlenmesi gerekir.

İkinci olarak, SCORM veya tescilli ÖYS izleme yeteneklerini kullanarak mümkün olandan farklı türdeki verileri izlemesi gerekir. Bu da şunları içerir:

  • Tamamlanmış / tamamlanmamış denemeler, ulaşılan seviyeler ve test puanları
  • Değerlendirmelerin parçası olmayan öğrenen davranışları
  • Öğrenen grupları tarafından yürütülen öğrenme faaliyetlerinden elde edilen veriler
  • ÖYS özellik setinin bir parçasıysa, sosyal medya ve oyunlaştırma faaliyetleri

Üçüncüsü, içeriğin nasıl kullanıldığı (ÖYS dışındaki içerikler de dahil olmak üzere), verisinin haricinde öğrenen performansı dışındaki çok çeşitli idari verileri izlemesi, analiz etmesi ve raporlaması gerekir.

 Bu üç boyut, özellikle ÖYS’den kaynaklanmayan gayri resmi öğrenmelerde görülür. Şimdiye kadar, ÖYS’ler yöneticileri ÖYS’deki öğrenme deneyimlerini önceden tanımlamaya ve ön kayıt yapmaya zorlayarak öğrenme alanını kontrol etmişlerdir. Şimdi ise ÖYS kendi içerisinde tanımlanmayan verileri (xAPI aracılığıyla) alabilir. Bu, anlamsız öğrenme deneyimlerinin aksine, değerli öğrenme deneyimleri için fark yaratmayı ve güven vermeyi son derece karmaşık kılar. Öyle ki daha önceden hiç karşılaşmadığı, örneğin ÖYS’de önceden kaydı yapılmamış öğrenenleri (ve hatta sistemleri) de dikkate alması gerekebilir.

ÖYS xAPI uygulamalarındaki diğer bir önemli konu ise kontrollü kelimelerin (özellikle de fiillerin) kullanımıdır. Bu karmaşık bir konudur. Genel olarak bir ÖYS’nin, DİÖ’nün kontrollü kelime haznesi gibi yaygın olarak yayınlanmış ve kabul edilen kontrollü kelime haznesini kullanması daha uygundur. ( http://www.adlnet.gov/expapi/index.html ). Kontrollü fiiller hakkında detaylı bilgi için bk. https://docs.google.com/document/d/1Cu6XCoUzd9ExJILTNMCI2Gzx6oeGaC8oSZxzbFHsMjA/edit#heading=h.gjdgxs .

İnformal öğrenmenin izlenmesinde karşılaşılan en büyük engellerden biri, ÖYS dışındaki veya xAPI ifadelerini iletmeye yarayan herhangi bir içeriğin dışında, öğrenenlerin kendi öğrenme deneyimlerini manuel olarak rapor etmeye veya onaylamaya teşvik etmesidir. Kullanıcı dostu bir pano bunu kolaylaştıracaktır; öğrenme ortamı için öğrenenlerin informal öğrenme deneyimlerinin raporlanmasına ilişkin bir neden ve gerçek teşviğin yapılandırılmış olmasına ihtiyaç vardır.

Bir iş modeli olarak, bu, ÖYS’lerin tüm öğrenme kayıtlarının güvenilir kaynağı olarak hizmet etmesi veya ayrı öğrenme yönetimi ve dağıtım amaçlarına hizmet eden ve öğrenme kayıtlarını ÖKA’da yayınlayan bir sistem olarak kalması için bir ÖKA’yı bütünleştirmeyi ve dolayısıyla kurumun dörtte birinin xAPI ifadelerini kabul etmesi arasında seçim yapması gerektiği anlamına gelir.

Rustici Software (Rustici, 2014) gibi bazı endüstr-TRi analistleri, üçüncü taraf raporlama ve analiz araçlarının (xAPI tabanlı) özellikle uzman ve niş eğitim sistemleri açısından, kuruluşlar için büyük bir değer alanı olacağını öngörmektedir. ÖYS’lerin kendi araçlarına sahip olmaları veya özel bağımsız raporlama araçlarıyla bütünleşik olmaları gerekir.

ÖKA’lar hakkında daha fazla bilgi için ve bu ÖKA’ların ÖYS’lere  entegrasyonunun nasıl yapıldığı konusunda DİÖ’nün ÖKA Seçimi başlıklı çalışmasına bakınız (çalışmaya DİÖ’nün resmi web sitesindenhttps://adlnet.gov/adl-assets/uploads/2016/01/ChoosingAnLRS.docx ulaşabilirsiniz).

 

Lisans

Bu Kitabı Paylaş