ÖYS İçin Muhtemel İhtiyaç Listesi

Bu bölüm, edindiğiniz bir ÖYS için olası gereksinimlerin kapsamlı bir listesini içerir. Bir ÖYS’nin kalitesini ve uygunluğunu değerlendirmek için de kullanılabilir. Bu listedeki öğelerin sizin durumunuza uygulanabilirliği büyük olasılıkla geniş ölçüde değişecektir; bazı öğeler kuruluşunuz için kritik öneme sahip olabilir ve bazıları hiç uygun olmayabilir. ÖYS değerlendirmesinde her birinin önemini dikkatlice tartmanız gerekir. ÖYS aday listenizi, listedeki maddelerden her birini sizin için önemine göre tartmadan değerlendirirseniz, sonuçları çarpıtabilir ve bu, sisteminiz için zayıf bir seçim yapılmasına neden olabilir. Ek B Örnekleme Sistemi Özellikleri Derecelendirme Matrisindeki tablo, gereksinimleriniz için ağırlık belirlemenizi ve bunlara göre bir puan hesaplamanızı sağlar.

Belirli bir ÖYS özelliğinin sağlam şekilde uygulanması için destek derecesi sorunu da mevcuttur. Aşağıda listelenen özelliklerin çok azı belirli bir ÖYS’de mutlaka bulunacağı veya bulunmayacağı şeklinde bir önerme konusudur. Bunlar çeşitli güç, esneklik, kullanılabilirlik, ölçek vb. seviyerlerinde uygulanmaktadır. Buradaki püf nokta, belirli bir ÖYS özelliğinin farklı sistemlerde uygulanma biçimindeki farklılıklar ve varyasyonları ile ilgili ayrıntılardadır. Bunlar bir özelliğin gerçekten kullanışlı olup olmamasına göre fark oluşturabilir.

ÖİYS’ler ek içerik oluşturma ve veri saklama fonksiyonlarını kapsadığından, bu bölümde sunulan kriterlere ek olarak diğer şartlar uygulanabilir. Bk. Ek E: ÖİYS’ler için ilave gereksinimler. Ayrıca, bir ÖİYS çözümüne bakıyorsanız, içerik geliştirme özelliklerinin kalitesine odaklanmanız gerekecektir. Yazma kapasiteleriyle ilgili kalite ölçütlerinin bir listesi için, DİÖ’nün Yazma Araçları Seçimi makalesine bakınız
http://adlnet.gov/adl-assets/uploads/2016/01/ChoosingAuthoringTools.docx .

Aşağıdakiler, ÖYS’nin kalitesini değerlendirmek için standart referans olarak da kullanılabilen olası gereksinimlerin bir listesidir. Aşağıdaki listedeki bazı öğeler sübjektif olabilecek şekilde belirtilmiştir. Bu gerekliliklerin karşılanması, belirli bir üründeki belirli özelliklerin belirtilen gereksinimi ne kadar iyi ele aldığına dair niteliksel bir değerlendirme ve derecelendirme gerektirir. 

 

Ancak, listedeki ögelerin çoğu belirlidir ve temel olarak belirli bir üründe, “evet” veya “hayır” biçiminde mevcut olup olmadığı belirlenebilir (yine de yukarıda bahsedildiği gibi uygulama ayrıntılarının kalitesine bir derece bağlıdır).

Harici kullanıcılar için güvenli bir şekilde kendi kendine kayıt işlemine izin verir (çalışan olma nedeniyle otomatik olarak kayıt edilmez).

Lisans

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License için ikon

Aksi belirtilmedikçe, Öğrenme Yönetim Sistemi Seçimi Klavuzu tarafından Açık Mektep bir Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License altında lisanslanmıştır.

Bu Kitabı Paylaş