Kurumsal Sistem Bütünleşmesi

2011’de yayınlanan rapora göre (Brandon-Hall, 2012a), işletmelerin sistem entegrasyonu, işletmelerin mevcut sistemlerini yeni bir ÖYS ile değiştirmeleri için en önemli gerekliliktir. 2015 yılındaki rapor (Brandon-Hall, 2015) ise öğrenim araçları entegrasyonu ve iş sistemi entegrasyonu arasındaki ayrımı ortaya koymaktadır. Burada geçen ifade ise şu şekildedir: “Öğrenme ile ilgili araçlar genellikle ayrı ve bağımsızdır ancak değerlendirme oluşturucuları, sanal sınıflar veya kurumsal sosyal ağlar gibi araçlar bir öğrenme yönetim sistemiyle birlikte çalışması gereken destek araçlarıdır.”

İş sistemi entegrasyonu için ise raporda geçen ifade şu şekildedir: “… geleneksel çalışan bordro sisteminin ötesine geçiyor ve artık kurumsal kaynak planlama sistemlerine, e-posta araçlarına, satış platformlarına, pazarlama platformlarına, sistemlerde tek bir işarete ve HRIS platformlarına entegre olma gereksinimlerini de içeriyor.” (Brandon-Hall, 2015, s. 8).

Özellikle YouTube, Facebook ve Twitter gibi sosyal platformlarla güçlü bir entegrasyon eğilimi var. Çoğunlukla, bir ÖYS tedarikçisi, önce harici bir hizmetle entegrasyon sunmayı, sonra da kendi kapalı sistem mimarisinde aynı veya benzer işlevleri dahil etmeyi deneyecektir. ÖYS’ye entegre olma yolunda ilerleyen birçok işlev hakkında ayrıntılar için bk. 7 ÖYS’lerde ortaya çıkan eğilimler .

Kurumsal bir ortamda kullanılan ÖYS’ler için, muhtemelen bütünleşmede en önemli sistem insan kaynakları yönetimi sistemidir (İKYS); akademik ortamda kullanılan ÖYS’ler için temel sistem bütünleşmesinde ki sorun transkriptlerle baş etmek, kredileri yönetmek vb işleri yürütecek öğrenci bilgi sistemleriyle (ÖBS’ler) yapılacak bütünleşmedir. Ayrıca kuruluşlar (mesleki ve ticari kuruluşlar), üye yönetim sistemleriyle (ÜYS’ler) bütünleşme önemlidir.

 

ÖYS’yi diğer öğrenme araçlarıyla bütünleştirmenin esas amacı, öğrenme deneyiminin bazı önemli parçalarına ulaşma amacıyla öğrenenlerin ÖYS ortamını terk etmelerine neden olacak durumlardan kaçınmaktır. Bu, “tek noktadan alışveriş” modelinin değerini ve ÖYS’nin elverişliliğini azaltır. Aynı zamanda ÖYS tarafından yönetilen öğrenme deneyimlerinin kontrolünü ve izlenmesini de kolaylaştırır.

İş sistemlerinin ÖYS ile bütünleşmesinin temel nedeni, veri fazlalığı ve sürüm kontrolü sorunlarından kaçınmak ayrıca kurum içinde veri aktarımını sorunsuz bir süreçle otomatikleştirmektir. Çok yaygın bir sistem bütünleşmesi gerekliliği, ÖYS’nin bir insan kaynakları sisteminden çalışanların profil verilerini çekmesini sağlamaktır. Böylece, zorunlu veya uygun öğrenenler listesinin her iki sistemde ayrı ayrı muhafaza edilmek zorunda kalınmaması ve öğrenenlerin bir ÖYS içinde yaptıkları etkinlikler aracılığıyla eğitim yeterliliklerinin ve sertifikalarının karşılanması örneğin terfi için uyumluluk gereksinimleri ve uygunluk gibi İK sistem olaylarını kolayca tetikleyebilir.

Bazı düzenleyici kurumlar, ÖYS’ler ile sistem bütünleşmesini sunmaya başlamaktadır, böylece öğrenenler sertifikalarını “ikinci el” ÖYS sahibinden almak yerine doğrudan bu kurumlardan alabilmektedir.

Sistem entegrasyonunun planlanmasında pek çok husus bulunmaktadır. Liste için Brandon-Hall (2015) ‘e bakınız.

Lisans

Bu Kitabı Paylaş