Geliştirilmiş Kurumsal Öğrenme

İşletmeler, ÖYS’lerinin hizmet verdiği öğrenen kitlesini, “genişletilmiş kurumsal” veya “extranetin” bir parçası olabilecek ortakları, distribütörleri, tedarikçileri, bayileri ve hatta müşterileri (B2B ve B2C) içerecek şekilde genişletmektedir. Artık ÖYS sadece dahili çalışan eğitimine bırakılmamaktadır. Öğrenen altyapısı ve öğrenme fonksiyonlarının kapsamı daha da genişlemektedir. Bu paradigmada öğrenme, ürün demoları, perakendeciler için satış eğitimi, müşteri anketleri, müşteri destek belgeleri ve daha fazlasını içerebilir. Bazı durumlarda, extranet kullanıcıları için bir ücret alınır. Genişletilmiş bir kurumsal öğrenme sistemi olarak ÖYS, kurumsal portal gibi giderek daha çok kurumsal bir hale geliyor ve bazı durumlarda kurumsal intranet/extranet portalının rolünün çoğuyla tamamen entegre oluyor veya bu rolün çoğunu üstleniyor.

Standart özellik kümelerine genişletilmiş işletme özellikleri eklemenin yanı sıra, bazı ÖYS’ler kendilerini “genişletilmiş kurumsal ÖYS” olarak markalaştırmaktadır ve çalışanların öğrenmesinden ziyade müşteri ve iş ortağı eğitimi için özellikle optimize edilmiştir. Skilljar’a (2014) göre, standart bir ÖYS ile genişletilmiş bir işletme arasında 4 fark vardır:

  • Eğitim, çalışanlarda olduğu gibi, gerekenden ziyade, genişletilmiş kurumsal öğrenenlerin ihtiyaçlarına ve heveslerine bağlı olarak isteğe bağlıdır.
  • Yukarıdakiler nedeniyle, bu ÖYS’ler kullanıcıları çekmek ve elde tutmak için kullanıcı deneyimine daha fazla güvenmektedir. Eğer kullanıcılar olumlu bir deneyime sahip değilse, tercih etmemekle birlikte, iç çalışanların genelde bir seçeneği yoktur.
  • Genişletilmiş kurumsal ÖYS kullanıcıları, kurs başına veya paket halinde veya premium destek planına dahil olmak üzere, genellikle eğitim için ödeme yaparlar. Bu, önceki vurgulanan noktayla ilişkilidir: dış öğrenenlerin eğitim için para ödediği yerde öğrenen deneyimi çok daha fazla önemlidir.
  • Genişletilmiş kurumsal öğrenenleri, ÖYS’ye kurumsal güvenlik duvarı dışından çok farklı konumlardan ve BT ortamlarından erişiyorlar. Onların yapılandırılmaları ve kimlikleri, kurumun İK veya BT departmanları tarafından yönetilmez. Bu, kullanıcının izlenmesini zorlaştırır ve güvenliği çok daha fazla etkiler.

Aşağıda, genişletilmiş bir kurumsal ÖYS için önemli olan bazı özelliklerin örneği bulunmaktadır (bunlar uygun başlıklar altında 5 . ÖYS’ler için muhtemel ihtiyaç listesi ‘nde belirtilmiştir):

  • Hızlı sistem duyarlılığı
  • Kendi kendine kayıt kolaylığı
  • Arabirimi farklı dış kullanıcı gruplarına göre yeniden düzenleme yeteneği (özellikle iç kullanıcı gruplarından farklılaştırılmış)
  • Eğitim için ödeme yapan kullanıcılar için e-ticaret özellikleri
  • Satış, MİY ve finansal sistemlerle veri entegrasyonu
  • Kullanıcı sayısının ve kullanım şekillerinin öngörülememesi nedeniyle esnek olan fiyatlandırma planı

ÖYS’ler artık özellikle genişletilmiş kurumsal öğrenmeyi, örneğin EthosCE® hedefliyor.

Lisans

Bu Kitabı Paylaş