Kitle Açık Çevrim İçi Ders (KAÇD) Desteği

Sosyal medya temelli kurslarda yeni ortaya çıkan bir eğilim “kitle açık çevrim içi dersler”dir (KAÇD). Bunlar hem katılımcıların hem de ders materyallerinin İnternet üzerinden dağıtıldığı kurslardır. Genellikle sosyal medyaya dayanan informal öğrenme ilkelerine dayanırlar. Öğrenenler zaman ve ilgilerine göre katılım gösterirler ve hiçbir maliyeti yoktur. . Üniversiteler genellikle KAÇD’lerin sponsorlarıdır. Üniversitelerin KAÇD’lere sponsor olma nedenleri şunlardır:

  • Kursları daha geniş bir kitleye daha açık bir şekilde erişilebilir kılmak
  • Öğrenenlerin müşteri olarak (diğer bir deyişle kayıtlı öğrenciler) ödeme yapmadıkları düşük riskli bir ortamda bulunan kurslar için yeni kurslara öncülük etmek ve yeni fikirleri denemek
  • Muhtemel öğrenenleri tespit etmek ve onları üniversiteye kaydetmek için kurs ortaya koymak

Yazar ve orijinal içeriği sunmak yerine, zaten bir KAÇD’de sunulan içerik veya müfredat bileşenlerinden yararlanabilirsiniz. Şu anda, özellikle KAÇD’leri için optimize edilmiş bazı ÖYS’ler ortaya çıkmaktadır. Bunlar genellikle ÖYS’den daha ziyade DYS’ne (genellikle SnÖO bileşenleri dahil) benzerler.. KAÇD’leri hakkında daha fazla bilgi için, bk. http://en.wikipedia.org/wiki/Mooc .

Lisans

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License için ikon

Aksi belirtilmedikçe, Öğrenme Yönetim Sistemi Seçimi Klavuzu tarafından Açık Mektep bir Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License altında lisanslanmıştır.

Bu Kitabı Paylaş