Sarmalayan Öğrenme Ortamları İçin Destek ve Optimizasyon

Oyun, simülasyon ve sanal dünyalara ilgi her geçen gün artmaktadır. Bunlar “sarmalayan öğrenme ortamları (SrÖO) olarak adlandırılmaktadır. ÖYS’ler şimdi bu teknolojileri desteklemeye başladı. Genellikle, kullanıcılar, ÖYS ve SrÖO’larının işlevselliğine tek bir araçta erişmek isterler, bu nedenle SrÖO tedarikçileri de sistemlerine ÖYS entegrasyonu eklemektedirler. SnÖO’lar, ÖYS işlevselliğini çeşitli şekillerde entegre eder.

SnÖO için en basit yol SnÖO’nun kendi içinde veya uygulamanın bir ek penceresi yoluyla web tarayıcısı yeteneğini sunmasıdır. Öğrenen daha sonra kendi ÖYS’sinde oturum açabilir ve SnÖO platformunda e-Öğrenme kurslarına katılabilir.

Diğer bir yol da eğitmenlerin SnÖO’da değerlendirmeler veya performans tabanlı değerlendirme düğümlerini oluşturmalarıdır. Öğrenenler bunları tamamlayıp manuel olarak veya otomatik bir komut dosyası aracılığıyla izleme verilerini ÖYS’ye iletir. Bu durumda ÖYS, öğrenmenin hiçbirini sağlamaz; yalnızca performans izleme özelliğini sağlar. Genellikle bu durum yoğun bir ara katman yazılımı gerektirmekte birlikte bazı SrÖO tedarikçileri belirli ÖYS’lere bağlantı kurma özelliğini dahil etmek için çalışmaktadırlar.

Yukarıdaki durumlar, SrÖO platformu içinde çalışan ve daha sonra ÖYS ile bağlantı kuran bir kullanıcıyla başlar. Diğer yol olan bir SrÖO’yu ÖYS içinden bir öğrenme nesnesi olarak başlatmak da mümkündür ancak bu uygulamanın yaygınlığı çok daha az olduğu için teknik olarak uygulamak daha zordur. Zorluk, çoğu SrÖO’larının özel bir oynatıcı ve deneyimi yönetmek için özellikle de sanal bir dünyada olduğu gibi birden fazla eşzamanlı kullanıcı söz konusu olduğun SrÖO sunucusunu gerektirmesidir.

Sloodle adlı kavramın bir kanıtı, sanal bir dünyaya uygulanan bu senaryonun bir örneğidir. Sloodle, Second Life komut dosyalarını ve Sloodle katman yazılımını kullanarak Second Life’daki bir öğrenme alıştırmasını SCORM e-Learning içine paketleyerek Moodle ÖYS ve Second Life sanal dünyasını bütünleştirir.

“Bir ÖYS içindeki SrÖO öğrenme nesnesi” senaryosundaki kilit engellerden biri, SrÖO tabanlı öğrenme nesnelerini içeren bir kursu bir ÖYS’nin içine aktarabilmek ve ÖYS’ye yerleştirmek için gereken orta katman ve dosya formatlarına ait standartların eksikliğidir. Günümüzde SrÖO öğrenme nesnelerinin SrÖO platformu yazılımı dışında yazılabilmesini mümkün kılacak girişimlerde bulunulmaktadır. Bu yaklaşım platformdan bağımsız olma gücüne sahiptir.

Diğer bir engel ise her bir platformun (SrÖO ve ÖYS) optimize edildiği farklı öğrenme paradigmalarıdır. Örneğin, ÖYS bireysel öğrenme deneyimlerini sağlamak için tasarlanmıştır, oysa birçok SrÖO (özellikle sanal dünyalar) paylaşılan öğrenme deneyimlerini (potansiyel olarak yüksek sayıda katılımcı ile) sağlamak için tasarlanmıştır; ÖYS’ler doğrusal öğrenme yolları için tasarlanmıştır, SrÖO’ları doğrusal olmayan öğrenme yolları için tasarlanmıştır. Son olarak, SrÖO’ları, tek kullanıcı için yapılandırılmış açık ortamlardan binlerce kişinin giriş yaptığı açık ortamlara kadar olan uygulamalarında büyük farklılıklar gösterir. Bu durum, ÖYS’lerin bu ürünlerle bütünleşmesinde evrensel bir yöntemin tanımlanmasındaki zorluğu gösterir.

SrÖO’larını destekleyen ÖYS’ler için bir lojistik gereksinim, eşzamanlı çok kullanıcılı SrÖO’larının gruplandırma kurulumunu, oyun tabanlı bir etkinlik üzerinde birlikte ilerleyecek çalışma grupları, önceden yapılmasını gerektirmesidir. Bu grupların atanmasını otomatikleştirmek (iş rollerinin homojenliği gibi iş kurallarına dayanarak), öğrencileri eğitmen liderliğindeki bir sınıfa atamaktan farklı olmayabilir ancak bu durum SrÖO yazılımının bazı yapılandırma seviyelerini gerektirebileceği (bir API veya başka bir iletişim kanalı aracılığıyla) için oldukça farklı olabilir.

ÖYS’lerin ayrıca, öğrenen puanlarını ve ilerleme durumunu gerçek zamanlı olarak izleyen ve bireyler için sistem parametrelerini ayarlayabilen canlı bir “öğrenen katılım monitörünü” desteklemesi gerekebilir.

ÖYS ve SrÖO’ları için nelerin saklanabileceği hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için tıklayınız:

Lisans

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License için ikon

Aksi belirtilmedikçe, Öğrenme Yönetim Sistemi Seçimi Klavuzu tarafından Açık Mektep bir Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License altında lisanslanmıştır.

Bu Kitabı Paylaş