Transkriptler ve Diğer Belgeler

• Öğrenenlerin ve yöneticilerin transkriptlerini, kurs tamamlama sertifikalarını ve öğrenci kayıtlarını uygun seçeneklerle yazdırmalarına izin verir
• Öğrenenin, ÖYS’ye kaydedilen tüm eğitim belgelerinin suretini ve belgelerin tarihi ile birlikte görüntüleyebilmesine izin verir
• Mozilla Açık Rozetleri gibi bir çerçeve kullanarak öğrenen rozetleri ve eğitmenlerin bunları oluşturmaları için bilgi alma ve saklama yeteneğini içerir. Daha fazla bilgi için bk. 7.21 Dijital rozetler.

Lisans

Bu Kitabı Paylaş