Analitikler ve Raporlar

 • Önceden tanımlanmış çok fazla sayıda ve çeşitte raporlar sunar
 • Farklı türden raporlara erişim için izin düzeyleri sunar.
 • Özel raporların hem içerden hem de harici araçlar (Crystal Reports® gibi başka sağlayıcılardan tedarik edilen) kullanılarak oluşturulması için esnek, korunaklı özellikler sunar
 • Uygun seçeneklerle raporların kolayca basımını yapar
 • Aşağıda belirtilen özellikleri sağlar:
  •  Performans ve değerlendirme ölçümlerinin yönetimi ve korunması,
  •  Bireysel ve grup kullanım istatistiklerinin izlenmesi,
  •  Kurs içinden ve dışından alınan değerlendirme formlarının birleştirilmesi,
  •  Veri tabanı bilgileri üzerinden istatistiklere dayalı analizler yapar,
  •  Öğrenen performans verilerinin bireysel ve grup bazında raporlar,
  •  Dersle ilgili sonuç değerlendirmelerini kolaylıkla yapar,
 • ÖYS’de sorguların ve raporların oluşumu için kullanılan tablolara doğrudan erişim sağlar. Bu, ürün tarafından sağlanan tablo ve veri yapısı özellikleri belgelendirilmelidir. Bu genellikle devlete ait kurulumlar için bir zorunluluktur.
 • Yakın zamanda olması gereken yenilemeler, kaçırılmış yenileme süreleri vb. dahil olmak üzere grupların ve bireylerin sertifika durumlarının raporlanmasını sağlar.
 • Tüm bilgi aktarım mekanizmalarında çalışanın öğrenmesine ilişkin ilerleme faaliyetinin “büyük resminin” ölçümünü gösteren raporlar ve analizler üretmek için dış sistemlerdeki verileri birleştirmenin yollarını sunar
 • (“genişletilmiş kurumsal” ÖYS’ler için) YG analizine yönelik raporları içerir
 • Aşağıda belirtilen içerik merkezli raporların ve / veya görüntülemelerin asgari düzeyde olmasını sağlar:
  •  Kullanıcıların içerikte geçirdikleri ortalama süre
  •  İçeriğe ilk ve son erişim
  •  Erişilen / erişim gerçekleştirilmeyen içerik bölümleri ve her erişimde ilgili bölümde geçirilen süre
  •  İndirmelerin ve kullanıcı girişlerinin kaç kez yapıldığı
  •  Geçmek için yapılan başarılı denemelerin sayısı (bireysel değerlendirme bazında)
  •  Geçmek için yapılan başarılı denemeler (bireysel değerlendirme bazında)
  •  İçerik türü (medya dosyası, e-Öğrenme modülü gibi)
  •  Kullanıcıların içeriklere ulaşabilmelerini belirleyen zaman sınırlamaları
 • Aşağıda belirtilen kullanıcı odaklı raporların ve / veya görüntülemelerin asgari düzeyde olmasını sağlar:
 • o Atanan tarih (Yönetici ya da eğitmen tarafından) ögeleri (içerik nesnelerini, izlemeleri vb. kapsar)
 • o Kullanıcının başlama tarihi
 • o Kullanıcının tamamlama tarihi
 • o Kullanıcının puanı
 • o Sonuç
 • Yöneticiler için asgari düzeyde dahil edilen ticari etki analizi raporlarını kapsar:
  •  Personel tarafından karşılanan yeterlilikler ve sertifikalar
  •  Personelin bireysel öğrenme planları dikkate alınarak gerçekleştirdikleri ilerlemeleri
  •  Öğrenmenin işletme hedeflerine ulaşma katkısı (bu, KKP sistemleriyle veya yetenek yönetim sistemleri ile sistem entegrasyonu gerektirebilir)
  •  Özellikle zorunluluk gerektiren kurslar için ders tamamlama ve derse başlamamama durumları
  •  Zamanı dolan sertifikalar
 • xAPI Öğrenme Kayıt Ambarı (ÖKA) ile bütünleşik – ya ÖYS’de gömülü olarak ya da harici bir servis olarak iletişim kurabilme özelliğine sahip.
 • Grafik çizme ve görselleştirme seçeneklerini içeren analiz motorlarını içerir
 • Olgunluk analizi modellerini vurgulayan özellikler sunar (Net Dimensions, 2015)
  •  Pasif raporlama – hazır raporlama ve gösterge tabloları
  •  Proaktif raporlama – Anahtar Performans Göstergesi (APG) raporları ve gösterge tabloları
  •  Tek bir uygulamada (Siloed) çalışan analizler – alana özgü (domain) ilgili analizler
  •  Bütünleşik analizler – insan kaynakları / yetenek ile ilgili ve iş uyumlu / bağlantılı
  •  Tahmine dayalı analizler – dinamik gelecek senaryo modellemesi
  •  Makine zekâsı otomasyonu- Veri odaklı ve dinamik olarak otomatikleştirilmiş karar verme ve makine davranışı

Lisans

Bu Kitabı Paylaş