Kullanıcı Profilleri

  • Sadece kullanıcılarla sınırlı kalmayıp aynı zamanda kurumlarında profillerini yönetebilme özelliğine sahiptir
  • Öğrenen özelliklerini demografik, kurumsal, vb. olarak matrisleme özelliğine sahiptir (örneğin; birden fazla kurumda bulunan öğrenenleri birden fazla iş rolüne atamak)
  • Herhangi bir alanda arama yapılabilir
  • Öğrenenlerin profillerine göre, sarfettikleri öğrenme özelliklerine dayalı olarak öğrenme nesneleriyle ilgili önerileri öğrenenlere sevk eden bir öneri motoru içerir. Bu, Amazon.com’un yaptığı öneriler gibi aynı şekilde çalışır.

Share This Book