Üst Veri Desteği

  • Kurumunuzun ya da kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun üst veri türlerini (LOM, Dublin Core, vb.) destekler. Daha fazla bilgi için bk. 4.15.4 Üst Veri için Standartlar.
  • Yalnızca dersler için değil diğer nesnelere de (PİN’leri, dosyalar, etkinlikler, vb.) üst veri veya açıklayıcı etiketlerin eklenmesini mümkün kılan kullanışlı mekanizma içerir
  • Ders kataloglarının aranması için üst veriyi kullanır
  • Öğrenenlere ve yöneticilere iş akışlarındaki ilgili nodlarda üst veri gösteriminin seçeneklerini sunar
  • İçerik geliştiriciler tarafından girişi yapılacak üst veri etiketlerinin (işaret kutucuğu, tarih, açılır menüler, metin kutusu, vb.) nasıl girileceğine yönelik yapılandırmaya izin verir

Lisans

Bu Kitabı Paylaş