Dış Sistemler ve Uygulamalarda Arayüzler

 • Verileri eski bir sistemden yenisine kalıcı bir şekilde taşımak için veri taşıma araçlarını içerir
 • Kurumunuzda olabilecek sistem arayüzleri, örneğin:
  •  İK sistemleri
   • İK veri tabanı
   • Performans yönetim sistemleri
   • Yetenek yönetim sistemleri
  •  SAP® gibi kurumsal kaynak planlama (KKP) sistemleri
  •  Intranetler
  •  Pazarlama, satış, MİY ve finansal platformlar (özellikle “genişletilmiş kurumsal” ÖYS’ler için önemlidir)
  •  İçerik depoları
  •  Belge yönetim sistemleri
  •  Öğrenme sistemleri
   • Öğrenen kayıt sistemi
   • İşbirliği araçları
   • SnÖO
   • DYS
   • ÖİYS
   • Elektronik kütüphaneler
   • Üçüncü taraf kurs içeriği
   • Web tabanlı seminer sistemleri
   • Eski öğrenen izleme verilerini içeri aktarmanız için gereken başka bir ÖYS veya sistem
  •  BT yönetim sistemleri
   • Kimlik doğrulama sistemleri
   • Yetkilendirme sistemleri
   • Veri doğrulama sistemleri
   • E-posta rehberleri
 • Verileri gerçek zamanlı ve toplu modda dış sistemlerden hem içeri aktarabilmeli hem dış sistemler için dışarı aktarabilmeli. Bu veriler tipik olarak sadece öğrenen demografi özelliklerini ve kimliklerini değil, yetkinlikler, sertifikalar ve KGP’ler (Kişisel gelişim planları) gibi şeyleri de içerir.
 • Açık bir mimari kullanarak eklenti ve bütünleşme sağlar (daha fazla ayrıntı için bk. 7.5 Açık mimariler).
 • Üçüncü taraf bir veri tabanının kullanımını destekler (Açık Veri Tabanı Uyumluluğu (AVTU) standartlarına uygun olarak)
 • Yüksek LOE entegrasyon uygulamalarını yazmadan standartlaştırılmış veri değişimi biçimlerini (ör. XML, JSON, CSV) kullanarak öğrenci ve kurs izleme verilerini içe ve dışa aktarma
 • İçeriği başka bir sistemden (örneğin bir ÖİYS’nin içerik deposundan) erişilebilecek şekilde eğitimi yöneten ve sunan diğer sistemlerle birlikte çalışır. Buna, PeopleSoft® gibi ticari kurs depoları ve Safari Books Online® gibi dijital referans kütüphane depoları da dahildir
 • Harici uygulamaları ve kod nesnelerini (hesap makineleri, rastgele sayı üreteçleri vb.) çağırabilme ve veritabanlarında okuma ve yazma yapacak arayüzler kurma becerisine sahiptir
 • Yazarlık (geliştirme) araçlarından ÖYS’ye doğrudan içe aktarma da dahil, çeşitli yazarlık (geliştirme) araçları ile birlikte çalışabilir olmalı. İçerik geliştirme yazarlarınızın hangi araçları kullanmayı tercih ettiklerini belirlemeniz ve bu araçlarla uyumluluğu sağlamanız önemlidir.
 • Öğrenenin arama motorlarına, haritalara, sosyal medya sitelerine vb. erişmesine izin veren “widget’lar” (eklentiler) içerir.
 • Harici bir kayıt sistemine bağlanarak öğrenci hesaplarının güvenli bir şekilde oluşturulmasını, yönetilmesini ve devre dışı bırakılmasını sağlar
 • Dropbox veya diğer bulut tabanlı dosya aktarma ve depolama sistemleriyle bütünleşir (öğrenme nesnesi ve medya dosyalarının geliştiricilerden LMS yöneticisine kolayca aktarılmasını sağlamak için)
 • İnsan kaynakları sistemine girilen verilere dayalı olarak yeni işe alımlarda otomatik öğrenen kaydını yapabilmeyi içerir
 • Harici bir sistem içinde çalışan kayıtlarına bağlantılar
 • Dış sistemdeki eyleme dayalı olarak çalışanlar son verdiğinde öğrenen kimliğini ve eğitim kayıtlarını siler

Lisans

Bu Kitabı Paylaş