Yeterlilik Yönetimi ve Gelişim/Öğrenme Planları

(Not: Bunlar, bu yazı itibarıyla çoğu ÖYS kabiliyetinin çok daha ötesindedir. Burada verilen açıklamalar, aramak isteyebileceğiniz ileri düzey özellikler hakkında size rehberlik etmek amacıyla yazılmıştır. Bu özellikler için 7.12 Yeterlilik analizi araçları eklemebölümüne bakınız.

 • Kurumsal altyapıların yeterlilik yönetimini ve insan kaynakları bireysel ilerleme planını destekler
 • Yeterlilikler çerçevesinde gelişmeleri gösteren yeterlilik tabanlı eğitimi destekler
 • Kullanıcının eğitim durumuna uyan müdahaleleri ve yeterlilik tabanlı ögeleri dikkate alan ilişkilendirmeler yapar
 • Gelişmiş doğal dil eşleştirme algoritmaları ve ilişkilendirilmiş bağlantı işlevselliği sunar
 • Öğrenenlerin e-portfolyo oluşturmalarına ve yönetmelerine izin verir
 • Kurumun belirlediği kurallar çerçevesinde bireyleri / grupları uygun dersle/müfredatla eşleştirir
 • Bağımsız bir ürün olarak çalışır, böylece ders ile ilgili müdahalelerin yeterlilik nesneleriyle bağlantısı çevrimdışı yapılabilir ve daha sonra ÖYS’ye taşınabilir
 • Çeşitli yeterlilik çerçevelerni kullanır ve yeterliliklerin ölçülmesinde kullanılacak farklı yöntemler sunar (örneğin; 360 derece geri bildirim-beraber çalıştıkları herkesten geri bildirim alınması)
 • Çeşitli değerlendirme ölçeklerini kullanır
 • Ders müdahalelerinde veya yeterlilik nesnelerinde (eklemeler, silme veya yalnızca sözcük değişiklikleri) gerçekleşen değişikliklerden dolayı oluşan değişiklikler arasında denge kurmak için yerleşik güncelleme işlevlerini içerir
 • Yeterlilikle ilgili verinin XML veya MS Access gibi yaygın kullanılan veri formatlarıyla içe/dışa aktarımını yapar
 • Bireysel İlerleme Planı süreci, ders tamamlama ve yeterlilik yönetimi, performans değerlendirme ve insan kaynaklarını ilgilendiren sistem bileşenleriyle ilgili diğer girdileri sağlayabilir
 • Çalışanların mevcut ve beklenen becerilerinin ve yeterliliklerinin ölçülmesi için analiz/değerlendirmenin direk olarak yapılmasını sağlayabilir. Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla uygun dersler tanımlanır.
 • Öğrenenlerin kariyer amaçlarına yönelik durumlarını belirlemeleri ve izlemelerini sağlamak için kariyer izleme araçları sağlar
 • Yeterliliklere ve kariyer değişikliklerine gerçekleşen derslere, düzenlemelere, fonlamaya veya kurumsal vizyon/misyona öncelik verir
 • Öğrenenlerin yeterlilikleriyle ilgili envanterleri ve rubrikleri içeri aktarabildiği gibi öğrenci verilerini harici sistemlerden alabilir
 • Aşağıda verilen seçenekler yardımıyla bireysel gelişim planını destekler:
  •  Personel kayıtları, girişler, tamamlamalar veya eğitimin tamamlanmadığına ilişkin bilgiler gibi güncellenen dinamik bireysel gelişim planı,
  •  Sertifikalandırma / tekrardan sertifikalandırma programları ve bildirimleri
  •  Yeterlilik kaybına karşı yenileme
  •  Zorunlu / isteğe bağlı eğitim gereksinimleri,
  •  Geçici / acil eğitim gereksinimleri (şartları),
  •  Eksiksiz, tam raporlama özelliği,
  •  Herhangi bir yeterlilik çerçevesiyle uyumluluk,
  •  Herhangi bir yeterlilik çerçevesi ölçeğiyle uyumluluk,
  •  Performans eşikleri (tamamlama sayıları)

Lisans

Bu Kitabı Paylaş