Değerlendirme yazarlığı ve dağıtım

 • Çok farklı çeşitte değerlendirme türlerinin (şablon seçenekleri ile beraber) oluşturulması ve dağıtımı için dahili bir işlev sağlar. Bk. 4.16 Dahili Değerlendirme Yazarlığı.
 • ÖYS içinde başka bir içerikte veya ÖYS’lerinde kullanılması için oluşturulan değerlendirmeler dışa aktarılabilir. Bunun olabilmesi için oluşturulan değerlendirmelerin sistemi birlikte (SCORM cmi.interactions data elemanı gibi standart kullanarak) çalışabilmelidir.
 • Çeşitli değerlendirme madde türlerinin oluşturulması ve dağıtımına olanak sağlar:
  • Çoktan seçmeli (Hem tek hem de çok cevaplı)
  • Boşluk doldurma
  • Eşleştirme
  • Sürükle-bırak
  • Sıralama/düzenleme
  • Görüntü seçimi
  • Kelime bulmaca
  • Resmi etiketleme
  • Kompozisyon veya kısa cevaplı (genelde eğitmenin cevapları değerlendirmesi için devreye girmesini gerektirir). Bunlar, indirilebilir Word belgeleri yerine, gözden geçirilmesi kolay çevrim içi formlar / alanlar olarak uygulanmalıdır.
 • Eğitmen tarafından verilen veya harmanlanmış dersler / ödevler için notları gözden geçirme olasılığı olan bir not defteri işlevi içerir. Eğitmen tarafından yönlendirilen notları gözden geçirme olasılığı olan bir not defteri işlevi içerir
 • Tartışma ve blog gönderimleride dahil olmak üzere ödev olarak verilebilecek çeşitli nesnelerin not olarak değerlendirilmesine izin verir
 • Excel veya CSV’den not defterine dışa aktarabilmeyi ve içe alabilmeyi sağlar
 • Aşağıda örnekleri verilen parametrelere dayalı seçili değerlendirmeleri seçici yayınlanabilmesini sağlar:
 • o Tarih
 • o Zaman
 • o Öğrenen Kimliği
 • o Not defteri kriterleri
 • o Çoklu kriterler
 • Öğrenenlerin soruları zaman damgaları aracılığıyla yanıtlaması için gereken süreyi, kompozisyon gönderimlerine ilişkin zaman damgaları dahil, takip eder
 • Test sorularının tamamının sayfada nasıl görüneceği ile ilgili görüntü seçenekleri içerir
 • Gezinme arayüzü sadece ileri gitme yerine aynı zamanda önceki soruyu değiştirmek üzere geri dönmeye izin verecek şekilde ayarlanabilir olmalı
 • Kolay sınav yönetimi için sınavların bölümleri kullanıcılardan saklanacak şekilde ayarlanabilir
 • Grup ödevlerine yönelik yönetim özelliklerini kapsar ve ödevlerin / konuların tek seferde çoklu gruplara ulaşmasını sağlar
 • Değerlendirmeler, her birine farklı özellikler uygulanarak (öğrenenin ne zaman ve nasıl görüntüleyebileceği ile ilgili olarak) sonuç (notlandırma amacıyla) veya süreç (öz değerlendirme) olarak ayarlanabilir
 • Mentör / koç / OJT değerlendirmeleri için puanlama veya değerlendirme işlevini sağlar
 • Değerlendirmenin nasıl ve ne zaman gönderileceği (örnek; öz-kontrol testi ve kurs sonu sınav) ile ilgili kurulum için esnek seçeneklere sahiptir
 • Soruların rubrik kullanılarak notlandırılması ve rubriklerin çoklu öğrenme nesnelerine esnek bir şekilde uygulanması da dahil olmak üzere kompozisyon türünde soruların girilmesine / yüklenmesine izin verir.
 • Eğitimciler, kompozisyon türünde ödevleri dosya olarak yüklemeden çevrim içi olarak görüntüleyebilirler ve not verebilirler
 • Değerlendirmelerde kullanılacak videoların, animasyonların, seslerin ve grafiklerin eklenmesine izin verir
 • Öğrenenlerin belirli içerikte veya içerik tabanlı değerlendirme sonuçlarının yer aldığı konumlarda düzeltme yapmak için yapılandırılabilir
 • Standart biçimde (örnek; QTI) formatlanmış soruların içe aktarımına izin verir
 • Değerlendirme sorularının sırasını ve soruların cevaplarını rastgele olacak şekilde dağıtır
 • Geri bildirim isteğe bağlı her bir soru cevaplandıktan sonra veya değerlendirme sonunda olacak şekilde ayarlanabilir
 • Öğrenenin değerlendirme sonucuna göre ne olacağının (örnek; kaldı, tekrar al, vb.) belirlenmesi ile ilgili kuralların oluşturulmasını sağlayan bir arayüze sahiptir
 • Her hedefe yönelik soru havuzlarının oluşturulmasına izin verir. Böylece öğrenenin daha sonraki denemelerinde karşılaşacağı farklı soru maddeleri sunulabilir (örnek; öğrenenlerin aynı soruyu iki kez görmemesi gibi)
 • Bireysel cevap seçeneklerinin değerlendirme ögelerine ağırlık atanmasını sağlar:
 • o Bu amaçla; birden çok doğru cevabı olan bir değerlendirme öğesinde seçilen doğru cevap için öğrenenlere kısmi kredi verir
 • o Açıkça yanlış olan cevaplar için öğrenenleri daha çok cezalandırır
 • İpuçlarının ve geri bildirimlerin özelleştirilmesine izin verir
 • Respondus Lockdown Browser® tarafından sağlanan tarayıcı kilitleme tekniklerine izin verir
 • İntihal tespit yazılımı içerir
 • Yüzdelik ifadelerin dışında puan görüntüleme seçeneklerine izin verir (örnek;13 soruda 9 doğru)
 • Bireysel sorular için ağırlıkların atanmasına izin verir ve bu sayede değeri yüksek olan sorular öğrenene daha yüksek puan getirir
 • Gözetmen şifrelerinin kullanılmasına izin verir
 • Gelişmiş değerlendirme denetiminin kullanılmasına izin verir. Böylece eğitmenler farklı IP adreslerinden yapılan eş zamanlı girişleri görebilirler
 • Değerlendirmenin yalnızca belirli yerlerde (örneğin bir bilgisayar eğitim yeri) yapılabilmesini sağlamak için IP kısıtlamalarına izin verir
 • Değerlendirmelerin uygulama veya test moduna ayarlanmasını sağlar
 • Değerlendirmelerin Word’e aktarılmasını sağlar (yazdırmak için)
 • Katılımcı Web sayfaları ve çoklu ortam ile birlikte çalışan projeler gibi gayri resmi öğrenme değerlendirmelerinin kabul edilmesini destekler ve bunlar için dosya boyutu sınırlarını ayarlayabilir ve değiştirebilirsiniz
 • Değerlendirmeleri yazarken matematik sembollerinin (denklem düzenleyicisi) kullanılmasına izin verir
 • Değerlendirmeler ile sisteme girilen öğrenme hedefleri ve çıktıları arasında ilişkilendirme yapmayı destekler
 • Gayri resmi öğrenmenin değerlendirilmesinde öğrenen dosyalarının dahili veya üçüncü taraf ürünün sistem bileşkeni yoluyla kullanımını destekler. Bu portföyler, öğrenenler mezun olduktan veya ilgili kursu bitirdikten sonra görüntülenebilir olmalıdır. Ürün dosyalarına yönelik Açık Kaynak Ürün Girişimi (AKÜG) veya TaskStream gibi destek verecek standartlara ihtiyaç olabilir.
 • Aynı anda birden fazla değerlendirmenin yapılabilmesine olanak sağlamak için koşul belirleme (örneğin; gizleme / gösterme, tarihler) yeteneğini destekler,
 • ÖYS değerlendirme geliştirme aracının oluşturduğu değerlendirmeler Bölüm 508 ile uyumludur. Bu, diğer öğrenenlerden daha fazla zamana ihtiyaç duyan, engeli olan bireyler için farklı zaman kısıtlamalarının belirlenebilmesini içerir.

Lisans

Bu Kitabı Paylaş