Dağıtım Mimarisi

 • Çok çeşitli dağıtım mimarilerilerini destekler. Örneğin, ÖYS’den farklı bir sunucuda bulunabilen ve başka bir sağlayıcının içerik havuzunu içeren bir e-Öğrenme mimarisi.
 • Aşağıdakiler gibi mümkün olduğu kadar çok farklı yaklaşımlara dayalı olarak çok çeşitli öğrenme nesnelerini ve etkinlikleri dağıtabilir ve / veya yönetebilir:
  •  İnformal Öğrenme
  •  Yapılandırmacı öğrenme ortamları (problem merkezli, keşif tabanlı, oyun tabanlı, tümevarım yöntemi, vb.)
  •  İşbirlikli / Sosyal öğrenme
  •  Harmanlanmış öğrenme
  •  Oyun tabanlı öğrenme
 • Etki alanları arasında komut dosyası çalıştırma sorununu önlemek amacıyla yapılandırılalabilir (proxy sunucusu vb. üzerinden). Bu sayede ÖYS’nin etki alanında bulunmayan dersler başlatılabilir. Buna İnternet üzerinden olduğu kadar kurumsal intranetin bünyesinde farklı konumlardaki içerik havuzlarından da derslerin başlatılması dahildir.
 • Zorunlu eğitimin öngördüğü denetlemenin plan dahilinde yapılmasını sağlar (örneğin; uyum eğitimi)
 • Facebook, Twitter vb. sosyal ağ servisleriyle bütünleşmesini sağlar
 • Öğrenenlerin, hem modüllerine hem de ayrı öğrenme nesnelerine gömülü çeşitli dosya biçimlerinde bulunan çok sayıda içeriğe ve yazarlık araçlarına ulaşmalarını mümkün kılar
 • Çevrim dışı oynatıcı yetenekleri vardır (bk. 4.8 Çevrimdışı içerik kaydetme ve oynatma yeteneği). İçeriğin görünüşü ve davranışı çevrim içi ya da çevrim dışı olunduğu durumlarda aynı olmalıdır
 • Denemeye yönelik gereksinimlerin şüpheli olduğu durumlarda göz atma modunu sunar (dersi daha önceden almış öğrenenler için). Bu durum SCORM gibi içerik fonksiyonları ya da standartları aracılığıyla kontrol edilebilir.
 • Hızlı ve kolay erişimin kısa sürede ve tam zamanında başlamasını sağlayacak performans destek modüllerine izin verir. Kullanıcıların genellikle sorumlu oldukları bir görevi gerçekleştirirken bunları başlatmaları gerekeceği için bu tür bilgileri bulma ve başlatma süreci normal e-Öğrenme süreçlerinden daha kolay olmalıdır; kullanıcıların bunu yapabilmeleri için motivasyonları ağır işleyen bir süreç ile bozulmamalıdır. Normalinde bunlar için  yapılan çözümlemeler yapılanlardan farklıdır ve çünkü değerlendirmeyi kapsamaz.
 • Kaynaklarını (TKH veya devlet için geliştirilmiş, ÖYS sağlayıcısı veya başka bir sağlayıcı) dikkate almaksızın dersleri net ve kolay bir şekilde başlatır
 • İçerik için yapılandırma yönetimi ve sürüm kontrol özelliklerini kapsar. Bu, örneğin; yanlışlıkla üzerine yazılmayı önleyen içeriden ve dışarıdan dosya kontrolü ile değişiklikleri denetlemek ve önceki sürümlere geri dönmek için sürüm takibini kapsar.
 • ÖYS’ler için duyarlı tasarım yaklaşımları da dahil olmak üzere mobil cihazlara dağıtımı destekler (bk. bölüm 3.6 Mobil öğrenme ÖYS’leri).
 • Sıklıkla giriş yapılan ekranların ÖYS’de favorilere yüklenmesinin yanı sıra dersler ve diğer içeriklerde yer imi kullanılmasına izin verir
 • E-ticaret içerik ücretini destekler (eğer ÖYS ödeme temelli genişletilmiş “kurum müşterilerine” içerik göndereceklerse)
 • Dersler başlamadan önce uygun eklentiler (ve sürümler) için öğrenen ağlarını kontrol eden kullanıcı sistem gereksinim denetleyicisi içerir. Sınavı geçmedikçe ÖYS içeriği başlatmanıza izin vermemelidir.
 • Dersleri sunmak için minimum sayıda pencere açar. Bazı ÖYS’ler basit bir dersin dağıtımı için 3 veya 4 zincirli tarayıcı penceresi açar. Kullanıcı bu pencerelerden birini yanlışlıkla kapattığında kursun çalışmasını durdurabilir.
 • (SnÖO’lar için) Öğretmene dinlenme odasındayken içerikleri beyaz tahtadan sanal sınıfa çekmesine izin verir.
 • (SnÖO’lar için) Birden fazla beyaz tahtanın aynı anda görüntülenmesine izin verir.
 • (SnÖO’lar için) Canlı sanal oturumları esnasında veya önceden depolanmış kayıtlardan (ve sınıf içinde sürekli yapılan kayıtlardan) öğrenme nesneleri oluşturmaya izin verir.
 • (SnÖO’lar için) Birden fazla eğitmenin aynı anda (bir kişinin belli bir konuda konuştuğu videolar ve ekran kontrolleri aracılığıyla) sunum yapmasına izin verir.
 • (SnÖO’lar için) Bant genişliğini korumak için canlı bir oturumun görüntü (video) bölümünü duraklatmanıza (ancak sesi değil) izin verir.
 • (SnÖO’lar için) Sadece sunum yapan kişinin web kamerasını gösterme, sadece içeriği gösterme veya aynı anda her ikisi arasında hızlıca ileri ve geri sarma yeteneğine sahiptir.
 • (SnÖO’lar için) Ögelerin (özellikle eğitmen videosu) diğer sistem ara yüzlerine (Örnek: ÖYS’ler, öğrenme portalleri) yerleştirilmesine izin veren API’leri sunar
 • (SnÖO’lar için) Canlı sanal sınıf oturum kayıtlarından veya asenkron (eş zamanlı olmayan) içerik olarak oluşturulan kayıtlardan yeni yapılan kayıtların depolanmasını ve dağıtımını kolaylaştırır
 • (SnÖO’lar için) İçerik nesnelerinin canlı oturumdan önce ya da sonra asenkron olarak dağıtılabilmesini ya da canlı SnÖO oturumu süresince gösterimin sağlanması için yazarlık araçlarıyla rahatlıkla çalışabilir.
 • (SnÖO’lar için) İçeriği yansıtmak için hem yerel ekran paylaşımın hem de içeriğin daha fazla bant genişliğine uygun sunucu (PowerPoint dosyasını eğitmenin bilgisayarından çalıştırmak yerine sunucunda çalıştırmak gibi) tarafından yayınlanmasını sağlar.
 • (SnÖO’lar için) Eğitmenin anında karmaşık diyagramlar vb. çizmesini sağlayacak beyaz tahta araçlar dizisi vardır.

Lisans

Bu Kitabı Paylaş