ÖYS’ler Tarafından Yönetilen Genel Öğrenme Hedeflerinin Türleri

Eğitimsel anlamda, ÖYS’ler genellikle beş temel öğrenme kategorisini dikkate alacak şekilde tasarlanmıştır:

 • İlk öğrenme – İlk kez beceri ve bilgi edinme
 • Sürekli öğrenme – Belirli bir alanda beceri ve bilginin genişletilmesi
 • İyileştirici öğrenme–Zamanla bilgisi kaybolan öğrenenler için beceri ve bilgi yenileme
 • Öğrenmenin güncellenmesi – Daha önce edinilen bilgi ve becerilerde daha yüksek bir yeterliliğe ulaşma
 • Öğrenmenin aktarılması – Belirli bir alanda veya bağlamda öğrenilen bilgi ve becerilerin farklı bir alana aktarılması. Örneğin, Captivate® (aynı Flash çerçevesini farklı bir arayüz ile kullanan bir sunum yazılımı) ile çalışan eğitimli ve deneyimli bir Flash® geliştiricisi

ÖYS’lerin çoğu bu hedeflerin hepsini desteklemektedir ancak onları destekleyen sistem fonksiyonları her zaman aynı değildir. Örneğin ÖYS, iyileştirici öğrenme öğrenenleri ile ilk öğrenme öğrenenlerinin aynı şekilde izlenmemesini temin etmelidir. İyileştirici öğrenenler, bir dersin tüm bölümlerine (zorunlu sıralamaların askıya alınması), sınavları almaya zorlanmadan ve başlangıç öğrencilerinde olduğu gibi derecelendirilmeden erişebilmelidir.

Lojistik anlamda ÖYS’lerin hesaplayabileceği öğrenme kategorileri şunlardır:

 • Öğrenen Yönetimli – Eş zamanlı olmayan, talep üzerine.
 • Öğretmen Yönetimli – İçerik sunumu ve bir eğitmen tarafından öğrenme deneyimlerinin denetlenmesi.
  • Aynı mekan – Öğretmen ve öğrenenin aynı mekanda genellikle bir sınıf ortamında bulunması.
  • Sanal – Öğretmenin video konferans donanımı veya web konferans yazılımı gibi bir teknolojiyi kullanarak öğrenmeyi öğrenene uzaktan sunması. Öğrenenler uzaktan eğitim sınıfında (öğretmen olmadan, uzak bir konumda) birlikte bulunabilirler. Eş zamanlı olmadan öğrenenlere tekrar gösterim için böyle bir oturumun kaydedilmesi öğrenen liderliğindeki kategoriye girer.
 • Kolaylaştırılmış – Harmanlanmış veya karma öğrenme olarak adlandırılır. Öğrenen liderliğindeki ve eğitmen tarafından yönlendirilen unsurları birleştirir (yukarıya bakın). Kolaylaştırılmış öğrenme genellikle % 100 eğitmen tarafından yönlendirilen eğitimin pratik veya maliyetli olduğu durumlarda kullanılır ve içeriğin (ancak hepsinin değil) bazı bölümleri eş zamanlı olmaksızın etkili bir şekilde sunulabilir.
 • Gömülü – İş ve görev performans desteği için tam zamanında yardım ve performans destek sistemi.

ÖYS’lerin çoğu zaman bu kategoriler için destek içermediğini belirtmek önem arz eder. Aslında bunlar öğrenmeyi yönetmek ve sunmak için sistem kategorilerinin ana farklılaştırıcılarıdır (bkz. 3   Öğrenmenin Dağıtımı ve Yönetimi İçin Sistem Kategorileri ).

Lisans

Bu Kitabı Paylaş