ÖYS Kullanmanın Faydaları Nelerdir?

Eğer e-Öğrenme zaten kurumunuzda kullanılıyor, ancak bir ÖYS aracılığıyla sunulmuyor ve yönetilmiyorsa, bir ÖYS kullanarak kurumsal sistemlere özgü otomasyon ve merkezileşme fonksiyonlarının getirdiği faydalardan yararlanabilirsiniz. ÖYS’lerin faydaları şu şekilde belirtilmiştir:

 • İhtiyaç dışı eğitimin azaltılması, operasyonel hatalar ve zaman kaybının azaltılması yoluyla maliyetlerin düşürülmesi
 • İçeriğin dağıtımı ve denetimi maliyetlerinin azaltılması yoluyla verimliliğin en üst düzeye çıkarılması
 • Kurulu politikaları ve prosedürleri dahil ederek mevcut kaynakları kullanmak; mevcut eğitim materyalini ve “hazır” ticari bilgisayar tabanlı ders yazılımına bağlantılarını kullanmak (Szabo ve Flesher, 2002)

Eğer ÖYS, kuruluşunuzda eğitmen liderliğinde eğitim verilen sınıflardan e-Öğrenmeye geçişi sağlamak için kullanılıyorsa, ÖYS tarafından sunulan ve yönetilen bu geçişten aşağıdaki faydalar beklenebilir:

 • Zaman ve Mekândan Bağımsız Erişim
  • İçerik bir öğrenciye herhangi bir zamanda ve dünyadaki herhangi bir yerde (ağ bağlantılı bir bilgisayarın olduğu yerlerde) sunulabilir.
 • Dil Esnekliği
  • E-Öğrenme, birden fazla dili destekleyecek şekilde tasarlanabilir.
 • Dağıtım Ölçeği
  • Binlerce öğrenci aynı anda tek bir e-Öğrenme dersine girebilir.
 • Ekonomiklik
 • “Üçte Bir Kuralı”(Fletcher ve Foster, 2002): E-Öğrenme maliyetleri ve öğretim hedeflerine ulaşma süresi üçte bir oranında azaltabilir veya başarıyı üçte bir oranında artırabilir (süreyi sabit tutarak).
 • Öğretmene ihtiyaç duyulmaz.
 • Dersliğe ihtiyaç duyulmaz.
 • Basılı materyal oluşturulmasına ve gönderilmesine gerek kalmaz.
 • E-Öğrenme yazılımını güncelleme, uyarlama ve yapılandırma esnekliği
 • E-Öğrenme içeriği anında bir ÖYS’de güncellenebilir ve dağıtılabilir.
 • İçeriğe erişimi kontrol etmek için politikalar oluşturulabilir. ÖYS yöneticileri, izin ayarlarını kullanarak kimin neyi göreceğini kontrol edebilir.
 • Kullanıcı profilindeki özelliklere göre (örneğin iş rolleri) farklı öğrenciler için farklı içerikler sunulabilir.
 • Eğitim standartları ve tek biçimlilik
 • E-Öğrenme, eğitimde standartları ve tek biçimliliği uygulayabilir. Herkesin aynı bilgiyi aynı şekilde almasını sağlar. Eğitmen stilleri, bilgisi veya tercihlerindeki farklılıklardan dolayı bir farklılık oluşmaz.
 • E-Öğrenme, bilgilerin tek bir kaynaktan birden çok içerik nesnesinde güncellenebilmesi için tasarlanabilir. Başka bir deyişle, ders yazarları bir içerik nesnesinde veya veri tabanındaki bilgileri değiştirebilir ve bu değişiklik birden çok nesnede otomatik olarak yapılır.
 • Kişiselleştirilmiş öğrenme
 • İçerik, öğrencinin tercihlerine ve öğrenme ihtiyaçlarına dinamik olarak sunulabilir (Örneğin SCORM sıralamasını kullanarak). Değerlendirmeler, öğrencinin bilgi düzeyini ve öğrenme ilerlemesini değerlendirebilir ve öğrenme deneyimini hem çok zor hem de kolay olmayacak şekilde değiştirebilir. Ön testler, öğrencilerin önceden bildikleri içeriklere ait bölümleri atlamasına izin verebilir.
 • E-Öğrenme, öğrencileri daha iyi öğrenenler haline getirir. Öğrencilerin, başkaları tarafından seçilen bilgileri almaları için zorlanmalarından ziyade o anda kendi geçmişlerine, ilgi alanlarına ve kariyerlerine en uygun öğrenme etkinliklerini seçmelerine izin verebilir. Araştırmalar, e-Öğrenmenin yüz yüze eğitimden daha aktif öğrenci katılımını sağladığını göstermektedir (Beam ve Cameron, 1998)
 • E-Öğrenme, öğrenenlere karşı sabrını asla kaybetmez.
 • Ölçme ve değerlendirme
 • Değerlendirme süreci yüksek oranda otomatikleştirilebilir. Değerlendirmeler insan müdahalesi olmadan sunulabilir, puanlanabilir, kaydedilebilir ve analiz edilebilir.
 • Öğrencilerin ve eğitim materyallerinin performansındaki zayıflıkları göstermek için raporlar ve veri analitikleri gerçek zamanlı olarak oluşturulabilir.
 • Öğrenme başarısı
 • “Üçte Bir Kuralı” (yukarıya bakınız): (… başarıyı üçte bir oranında artırabilir (süreyi sabit tutarak))
 • Öğrenme zamanı
 • “Üçte Bir Kuralı” (yukarıya bakınız): (… öğretim amaçlarına ulaşmak için zamanı üçte bir oranında azaltır veya başarıyı artırır (zaman sabitini tutarak…)
 • İşbirliğine dayalı öğrenme ortamı
 • Fiziksel olarak ayrı yerlerde bulunan öğrenciler ve uzmanlar çevrim içi işbirliğine dayalı öğrenme topluluğunu oluşturmak için birbirine bağlanabilir.
 • E-Öğrenme, öğrencilerin öğretmenin hızı ve yönetimi nedeniyle yüz yüze eğitimde sınıfta sormaya cesaret edemedikleri soruları sormalarına izin verecek şekilde tasarlanabilir.
 • E-Öğrenme, öğrencilerin yargılanma korkusu olmadan kişisel fikirlerini güvenli bir şekilde ifade etmelerine ve çevrim içi forumlar aracılığıyla fikirleri birbirleriyle daha kolay paylaşabilmelerine olanak sağlar.
 • Öğrenme materyallerini sınırsız kullanma
 • E-Öğrenme, elektronik öğrenme materyallerine sınırsız erişim ve kullanım sağlar. Bilgi, herhangi bir yerden günün 24 saati öğrencilerin erişimine açıktır. Öğrenciler, aldıkları derslerde veya içerik havuzlarında saklanan mevcut veya geçmiş bilgi / bilgileri tekrar tekrar gözden geçirebilir.
 • Eğitim politikasının uygulamaya geçirilmesini sağlamak
 • E-Öğrenme ABD ordusunun eğitiminde İnsani Boyut, “Yaşayan Doktrin”, e-Yayıncılık ve Mobil Öğrenme gibi yeni ortaya çıkan yetiştirme modellerini destekleyici bir işlev sunar.

Lisans

Bu Kitabı Paylaş