Kısaltmalar Listesi

DİÖ Dağıtılmış İleri Öğrenme Advanced Distributed Learning ADL
UHS Uygulama Hizmeti Sağlayıcısı Application Service Provider ASP
İZ İş Zekâsı Business Intelligence BI
OEK Ortak Erişim Kartı Common Access Card CAC
UT Uygulama Toplulukları Communities of Practice CoPs
TKH Ticari Kullanıma Hazır Commercial off the Shelf COTS
MİY Müşteri İlişkileri Yönetimi Customer Relationship Management CRM
DYS Ders Yönetim Sistemi Course Management System CrMS
VAD Virgülle Ayrılmış Değerler Comma Separated Values CSV
SB Savunma Bakanlığı Department of Defence DoD
SBGBAP SB Bilgi Güvencesi Belgelendirmesi ve Akreditasyon Süreci DoD Information Assurance Certification and Accreditation Process DIACAP
SBSD Savunma Bilgi Sistemleri Dairesi Defense Information Systems Agency DISA
KKP Kurumsal Kaynak Planlama Enterprise Resource Planning ERP
YRKİ Yalnızca Resmi Kullanım İçin For Official Use Only FOUO
KHDÇ Kullanıma Hazır Devlet Çözümleri Government off-the-shelf Solutions GOTS
İK İnsan Kaynakları Human Resources HR
İKG İnsan Kaynakları Geliştirme Human Resource Development HRD
BG Bilgi Güvencesi Information Assurance IA
APG Anahtar Performans Göstergesi Key Performance Indicator KPI
ÖİYS Öğrenme İçerik Yönetim Sistemleri Learning Content Management System LCMS
ÖYS Öğrenme Yönetim Sistemi Learning Management System LMS
ÇD Çaba Düzeyi Level of Effort LOE
ÖKA Öğrenme Kayıt Ambarı Learning Record Store LRS
ÖABÇ Öğrenme Araçları Birlikte Çalışabilirliği Learning Toosl Interoperability LTI
DEYPS Donanma Eğitim Yönetimi Planlama Sistemi Navy Training Management and Planning System NTMPS
OÜÜ Orijinal Ürün Üreticisi Original Equipment Manufacturers OEM
AKY Açık Kaynak Yazılımı Open Source Software OSS
KVK Kişisel Verilerin Korunması Personally Identifiable Information PII
BİB Bilgi İstek Belgeleri Requests for Information RFI
TB Teklif Belgeleri Requests For Proposals RFP
YG Yatırım Getirisi Return on Investment ROI
SOY Servis Olarak Yazılım Software as a Service SaaS
HOM Hizmet Odaklı Mimari Service-Oriented Architecture SOA
TSOM Toplam Sahip Olma Maliyeti Total Cost of Ownership TCO
A.B.D.SB Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı U.S. Department of Defense U.S. DoD
SnÖO Sanal Öğrenme Ortamları Virtual Learning Environment VLE

Lisans

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License için ikon

Aksi belirtilmedikçe, Öğrenme Kayıt Ambarı Seçimi Kılavuzu tarafından Açık Kitap bir Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License altında lisanslanmıştır.

Bu Kitabı Paylaş