Sistem Bütünleşmesi

 • Verileri bir ÖKA’dan başka bir ÖKA’ya veya ÖYS’ye kalıcı olarak taşımak için veri taşıma araçlarını içerir
 • ÖKA’dan ÖKA’ya gerçek zamanlı iletişimi destekler
 • Virgülle Ayrılmış Değerleri (VAD) veya Excel verilerini dışa aktarma özelliğini etkinleştirir
 • Kurumunuzda olabilecek sistem arayüzleri, örneğin:
 • Öğrenme sistemleri
 • ÖYS
 • ÖİYS
 • SnÖO
 • DYS
 • Öğrenme içerik depoları
 • Üçüncü taraf kurs içeriği
 • Öğrenen kayıt sistemi
 • Eski öğrenci izleme verilerini içe aktarmak için ihtiyaç duyacağınız herhangi bir sistem
 • İK sistemleri
 • İK veri tabanı
 • Performans yönetim sistemleri
 • Yetenek yönetim sistemleri
 • Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) sistemleri
 • İş zekası sistemleri
 • Intranetler
 • Pazarlama, satış, MİY ve finansal platformlar
 • İçerik depoları
 • Belge yönetim sistemleri
 • İşbirliği araçları
 • BT yönetim sistemleri
 • Kimlik doğrulama sistemleri
 • Yetkilendirme sistemleri
 • Veri doğrulama sistemleri
 • E-posta rehberleri
 • Gerçek zamanlı ve toplu modda harici sistemlere içe ve dışa aktarma
 • Açık mimari kullanarak eklentiler ve bütünleşmeyi sağlar (bk. 4.27 Çoklu ÖKA Ortamları)
 • Yüksek LOE entegrasyon uygulamalarını yazmadan standartlaştırılmış veri değişimi biçimlerini (ör. XML, JSON, CSV) kullanarak öğrenci ve kurs izleme verilerini içe ve dışa aktarma
 • Harici bir sistem içinde çalışan kayıtlarına bağlantılar

Lisans

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License için ikon

Aksi belirtilmedikçe, Öğrenme Kayıt Ambarı Seçimi Kılavuzu tarafından Açık Kitap bir Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License altında lisanslanmıştır.

Bu Kitabı Paylaş