Öğrenme Sistemi Entegrasyonu

ÖKA’larda tıpkı ÖYS gibi genellikle ayrı olan öğrenme destek araçlarıyla (öğrenme amaçlı ÖKA ile birlikte çalışması gereken) bütünleşik olmalıdır. Bu araçlar sosyal medya araçları gibi öğrenme için kullanılan genel iş araçlarını kapsar. Öğrenme aracı bütünleşmesinin amacı ÖKA tarafından kaydedilen öğrenme deneyimlerinin kontrolünü ve izlenmesini kolaylaştırmaktır.

Öğrenme süreçlerini destekleyen ve bilgilendiren kurumsal kaynak planlama (KKP) sistemleri ve İK sistemleri gibi sistemler düzeyinde sistem bütünleşmesi çok daha zor bir hedeftir. Bu tür bir bütünleşmede “sürücü” kullanılmasının nedeni; veri fazlalığından ve sürüm kontrolü sorunlarından kaçınmak ve bu süreçte veri aktarımını kurum içinde sorunsuz, kesintisiz şekilde otomatikleştirmektir.

Öğrenme sistem bütünleşmesinde en yaygın eğilim, ÖYS tedarikçilerinin mevcut ÖYS’lerine ÖKA işlevselliğini eklemeleridir. Bu eğilim, sistem bütünleşmesini olabildiğince sorunsuz gerçekleştirmek ve öğrenme işlevlerini merkezileştirmek isteyen alıcılar için ideal bir çözüm olabilir; hatta sistemler ayrı satın alınmayacağından maliyet tasarrufu da yapılabilir.

Bu belirgin avantajlara rağmen, bunları ayrı ayrı bağımsız sistemler olarak satın almanın (belki de aynı satıcıdan bile) şu avantajları olabilir:

  • Çeşitli kaynaklardan gelen yüksek hacimli öğrenme kayıtları için depolama beklentilerini karşılayacak hızlı ölçeklendirme yapılandırmasında daha fazla esneklik
  • Performans ve güvenilirlik. Bu durum özellikle, ÖKA’daki birincil ÖYS özelliklerinin kapsamını genişletecek şekilde harici olarak sonradan eklenen ÖKA’nın aksine, iş modelini bağımsız ÖKA’lar üzerine kuran bir tedarikçiden gelen ÖKA için geçerlidir.
  • ÖYS’nin bütününe yönelik sistem güncellemelerinin zamanlanmış takvimine bağlı olduğunuzdan, ÖKA’yı bir alt sistem olarak bünyesinde çalıştıran ÖYS’nin aksine ÖKA’ya özgü sorunları çözmeye yönelik yapılan sistem yükseltmeleri, yamalar, vb. işlemler çok daha hızlı ve tekrarlanarak yapılabilir.
  • Ayrı ve bağımsız sistemlerde BT planlama, destek ve uygulama daha basit ve daha kolay yönetilebilir.

Not: Bazı bağımsız ÖKA sağlayıcıların (ör, Saltbox and Rustici) ÖKA’larini platform sağlayıcılarının (genellikle, ÖYS tedarikçileri) sistemlerine back end (arka plan işlemcisi) olarak entegre edebilecekleri önceden hazırlanmış yazılım modülleri şeklinde sattıkları göz önüne alınmalıdır. Tek bir satıcıdan ÖKA içeren bir ÖYS satın aldığınızı unutmayın, ancak ÖKA, aslında üçüncü taraf bir OÜÜ tarafından üretilmiş olabilir.

Görüntüleme ve raporlama motorlarına sahip ÖKA’lar (bk. 3.2 Bütünleşik veri analitiği motorlarına sahip ÖKA’lar) genellikle gösterge panolarını (açık API’ler kullanarak) ve hatta öğrenme içeriğini diğer öğrenme sistemleri için ara birimlere gömebilir.

ÖKA öğrenme sistemi bütünleşiğinin erken uyarlayıcısı olan diğer bir sistem ise “KZO Innovations” gibi video tabanlı mikro öğrenme sistemleridir. Video paylaşımı (kısa mikro öğrenme videoları gibi), çalışanların en iyi uygulamaları ve bilgiyi paylaşmaları sağlayan bir yol olarak öne çıkmaktadır. Bu sistemlerle yapılan bütünleşme, video paylaşımı ve son kullanıcı kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgilerin bir ÖKA içinde kaydedilmesini sağlar.

Torrance ve Houck (2016) bütünleşmeye yönelik model kategorilerini aşağıda sunmaktadır:

  • ÖKA ve ÖYS bağımsız olarak yan yana çalışır, muhtemelen xAPI ifadeleri ve SCORM veya diğer xAPI dışı verileri, öğrenme etkinlikleri ve sağlayıcılardan eş zamanlı olarak gönderilir. Böylece bileşenlerin birbirini etkilemeden bağımsız olarak değiştirilebilmesine ve yönetilebilmesine imkân veren avantajlı, esnek bir çalışma sağlanır.
  • Ara katman aracılığıyla ÖYS’ye veri yazan ÖKA. ÖKA ürününün bir ÖYS’nin içinde bütünleşik bir parça olarak bulunduğu yapı yaygındır (ÖYSS ürünü ile bütünleşik ÖKA ürünü şu an için bulunmamaktadır ancak bu durum değisebilir). Bu, kuruluşun (özellikle devlet) eğitim bilgileri için resmi “kayıt sistemini” sağlayan ÖYS durumunda gereklidir; ancak paydaşlar, ÖYS tarafından doğrudan kaydedilemeyen bir dizi esnek xAPI verisini yakalamayı isterler. Bu senaryoda, ÖKA’dan gelen semantik tabanlı xAPI ifadelerini ÖYS’nin anlayabileceği “veri tabanı-konuşma” ifadelerine dönüştürmek için ara yazılımda yerleşik kuralların oluşturulması gerekir. Bu sadece bir yazılım mühendisliği meselesi değildir; iş politikası kararlarının alınması gerekebilir. Örneğin, koçluk oturumu gibi gayri resmi bir öğrenme deneyimi için neyin “tamamlama” veya “kredi” oluşturduğuna karar vermek.
  • ÖKA’ya ara katman üzerinden veri yazan ÖYS (muhtemelen diğer yönde akan verilerle birlikte). Yukarıdaki senaryoda olduğu gibi, bu senaryo da API’ler (veya bütünleşik bir ürün ise dahili bütünleşme) aracılığıyla ÖYS veri tabanına doğrudan erişime dayanır. Bu senaryo, kuruluşun birden fazla ÖYS’lere sahip olduğu durumlarda önerilir. Bu ÖYS’lerin her biri farklı öğrenme deneyimlerini, programlarını vb. ele alabilir; ÖKA, xAPI aracılığıyla farklı veri türlerini işleme esnekliğinden dolayı farklı ÖYS’lerin tümünden gelen kayıtların merkezi deposu olarak hizmet edebilir. Bu senaryo aynı zamanda ÖKA ile ilişkili raporlama ve görselleştirme yetenekleri ile ön plana çıkar. Bunun yanı sıra genellikle ÖYS tarafından sağlananlardan daha güçlü ve esnektir.
  • İş zekâsı sistemine veri yazan ÖKA. İZ sisteminiz varsa, bu kuruluşunuzun farklı bölümlerinden gelen birden fazla veri akışını bağlama ve analiz etme yeteneğinin avantajlarından tam olarak yararlanmak için iyi bir yoldur. xAPI ve ÖKA, genellikle İZ sistemlerinde yerleşik olan çok sağlam analitik ve görselleştirme araçlarını kullanarak öğrenmeyi işletmenizin diğer yönleriyle, özellikle de çalışan performansıyla ilişkilendirme açısından İZ sisteminiz için bir “kuvvet çarpanı” olabilir. Bu senaryo, ÖYS’lerin İZ sistemiyle konuşmasını da içerebilir ve İZ sistemine ÖYS’de tutulan veri türünden kaynaklanan bir yarar sağlar. Kavrayışlı analitikler gerçekleştirmede İZ sistemlerinin teklif değeri aslında çok çeşitli sistemlerden geniş çaplı veriler toplayabilmeleridir ve ÖKA’lar için zaten dahili API’leri olan İZ tedarikçileri bulabilirsiniz.

Öğrenme sistemleri için sistem bütünleşmesini planlarken göz önünde bulundurulması gereken pek çok nokta vardır. İlgili liste (ÖYS’ler ve aynı zamanda ÖKA uygulamaları) için Brandon-Hall (2012a) ‘ya bakın.

Lisans

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License için ikon

Aksi belirtilmedikçe, Öğrenme Kayıt Ambarı Seçimi Kılavuzu tarafından Açık Kitap bir Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License altında lisanslanmıştır.

Bu Kitabı Paylaş