Analitikler, Görselleştirme ve Raporlar

 • Ek öğrenen bilgilerinin takibi için özel alanlar ekleme özelliğine sahiptir
 • ÖKA analizinin özel görünümlerine izin veren RESTful API’leri içerir
 • Sınav notlarıda dahil olmak üzere izlemesi yapılan çeşitli etkinliklerin yazdırılabilmesine imkan tanır
 • Yer imi uygulamacıklarının xAPI aracılığıyla izlenmesine ve görüntülenmesine imkan tanır
 • Gerçek ifadelere kadar ayrıntılı inceleme sağlar (Etkinlik Kimliği, Sürüm Kimliği, Temsilci Değeri, Temsilci özelliğine göre filtreler/arama ile).
 • Bildiri görüntüleyici işlevi, kuruluş hiyerarşisine veya özel tanımlı gruba göre filtrelemeye izin verir.
 • Çok çeşitli ve önceden tanımlanmış raporları ve görselleştirmeleri sunar
 • Farklı türden raporlara erişim için izin düzeyleri sunar.
 • Temel xAPI belirtimi gereksiniminin ötesinde gelişmiş sorgulama yeteneği sağlar
 • Özel raporların hem içerden hem de harici araçlar (Crystal Reports® gibi başka sağlayıcılardan tedarik edilen) kullanılarak oluşturulması için esnek, korunaklı özellikler sunar
 • Uygun seçeneklerle raporların kolayca basımını yapar
 • Test ögesi analizi fonksiyonları sunar
 • Raporları ve görselleştirmeleri (Rapor API’sı veya widget aracılığıyla) ÖABÇ gibi standartları kullanarak diğer araçlara, sistemlere ve içeriğe gömme yeteneği sağlar
 • Doğrudan URL paylaşımı yoluyla ilgili taraflarca rapor veya görselleştirme (anlık görüntüler veya gerçek zamanlı) paylaşımına izin verir
 • Aşağıda belirtilen özellikleri sağlar:
 • xAPI verilerini tarama,
 • test puanları gibi yaygın olarak gerekli veriler için hazır raporlar kullanma, yapılandırılabilir,
 • yapılandırılabilir, özelleştirilebilir raporlar kullanma
 • iş etkisini ölçmek (muhtemelen harici sistemlerle bütünleşme yoluyla)
 • Sorguları ve raporları geliştirmek için ÖKA içinde kullanılan tablolara doğrudan erişim sağlar. Bu, ürün tarafından sağlanan tablo ve veri yapısı özellikleri belgelendirilmelidir. Bu genellikle devlete ait kurulumlar için bir zorunluluktur.
 • Yakın zamanda olması gereken yenilemeler, kaçırılmış yenileme süreleri vb. dahil olmak üzere grupların ve bireylerin sertifika durumlarının raporlanmasını sağlar.
 • Tüm bilgi aktarım mekanizmalarında çalışanın öğrenmesine ilişkin ilerleme faaliyetinin “büyük resminin” ölçümünü gösteren raporlar ve analizler üretmek için dış sistemlerdeki verileri birleştirmenin yollarını sunar
 • Katılımcılara ilerlemeleri hakkında geri bildirim vermek için panolar sunar
 • Kişisel “yer imi uygulamacıkları” sağlar ((xAPI aracılığıyla kaydedilen içerikte öğrenenlerin yerleştirdiği yer belirteçleri)
 • YG analitiğine dayalı analitikleri içerir
 • Grup ile bireysel davranışı karşılaştırmak için kolay görselleştirme şemaları sağlar
 • Kullanıcıların, yakınlaştırma ve uzaklaştırma ara birim işlevlerini kullanarak veri hiyerarşisinin art arda seviyelerine erişebildiği verileri görüntülemeye yönelik “ayrıntılı” bir yaklaşım için tasarlanmıştır
 • Kullanıcıları kurumsal hiyerarşisindeki pozisyonlarıyla etiketleyebilme ve raporlar ve analizlerde bu özelliğe göre filtreleme özelliği içerir. Etiketler xAPI ifadeleri içinde veya sistem içinde bulunan kullanıcı profilinde ayarlanabilir.
 • En az aşağıdakileri içeren standart öğrenme içeriği odaklı raporlar sağlar:
 • Kullanıcıların içerikte geçirdikleri ortalama süre
 • İçeriğe ilk ve son erişim
 • İndirmelerin ve kullanıcı girişlerinin kaç kez yapıldığı
 • Geçmek için girişimde bulunulan deneme sayısı
 • Başarılı geçme girişimleri
 • İçerik türü (medya dosyası, e-Öğrenme modülü gibi)
 • Kullanıcıların içeriklere ulaşabilmelerini belirleyen zaman sınırlamaları
 • En az aşağıdakileri içeren kullanıcı odaklı raporlar sağlar:
 • Atanan tarih (Yönetici ya da eğitmen tarafından) ögeleri (içerik nesnelerini, izlemeleri vb. kapsar)
 • Kullanıcının başlama tarihi
 • Kullanıcının tamamlama tarihi
 • Kullanıcının puanı
 • Sonuç
 • Grafik çizelgeleme ve gelişmiş görselleştirme seçeneklerini içeren analitik motorlarını içerir
 • Mozilla Open Badges’in oluşturulmasını ve paylaşılmasını destekler
 • Olgunluk analizi modellerini vurgulayan özellikler sunar (Net Dimensions, 2015)
 • Pasif raporlama – hazır raporlama ve gösterge tabloları
 • Proaktif raporlama – APG raporları ve gösterge panoları
 • Tek bir uygulamada (Siloed) çalışan analizler – alana özgü (domain) ilgili analizler
 • Bütünleşik analizler– insan kaynakları/yetenek ile ilgili ve iş uyumlu/bağlantılı
 • Kestirime dayalı analizler– dinamik gelecek senaryo modellemesi
 • Makine zekâsı otomasyonu– Veri odaklı (data-driven) ve dinamik olarak otomatikleştirilmiş karar verme ve makine davranışı

Lisans

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License için ikon

Aksi belirtilmedikçe, Öğrenme Kayıt Ambarı Seçimi Kılavuzu tarafından Açık Kitap bir Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License altında lisanslanmıştır.

Bu Kitabı Paylaş