xAPI Nedir?

DİÖ, yeni nesil SCORM’u Toplam Öğrenme Mimarisi (TÖM) olarak adlandırmıştır. DİÖ’ye ait mevcut ve planlanmış tüm teknik projeler, belirtimler ve standartlar bağlantılı eğitim ve öğrenimde zengin bir ekosistem oluşturmak için tasarlanan projeleri kapsayan bir terim olan TÖM kapsamındadır. TÖM’ün I. aşaması, şu dört alanda öğrenme deneyiminin izlemesini içeren xAPI’nin geliştirilmesiyle sonuçlanmıştır:

 • Yeni bir çalışma zamanı API’si
 • Yeni bir veri modeli
 • Yeni bir veri model biçimi / söz dizimi
 • Yeni bir aktarım / iletişim yöntemi

Genel TÖM vizyonu ayrıca bireyselleştirilmiş öğrenme içeriği ve sistemlerinin gereksinimlerini karşılamak için öğrenen profilleri, yeterlilikler ve akıllı içerik danışmanlığı kavramlarını içerir. TÖM, SCORM’un yerini almak için tasarlanmamıştır ancak SCORM ve diğer birçok içerik biçimi TÖM’de çalışacaktır. TÖM’ün dört bileşeni aşağıda verilmektedir:

 • Deneyim izleme
 • Öğrenen profili
 • İçerik geçirgenliği
 • Yeterlilik altyapısı

xAPI, DİÖ’nün deneyim izleme ihtiyacını karşılayan yanıttır. Diğer üç bileşen günümüzde geliştirilmektedir. Bu diğer bileşenler, xAPI içeriğiyle uyumlu olacak şekilde geliştirilecektir. Bu, eski ÖKA’ların esnek bir şekilde yerleştirilmesi gerektiği anlamına gelir.

Dağıtılmış İleri Öğrenmenin (DİÖ) xAPI’yi geliştirme projesi, Paylaşılabilir İçerik Nesnesi Referans Modelini (SCORM) yenileme ihtiyacından ortaya çıkmıştır. SCORM, eğitim yazılımının ÖYS’lerle birlikte çalışabilmesini sağlayan bir özelliktir. 2011’de Rustici Software, “Project Tin Can” olarak adlandırılan xAPI’yi geliştirmek üzere DİÖ ile sözleşme imzaladı. Nisan 2012’de DİÖ, xAPI belirtiminin ilk sürümünü yayınladı. Bu makalenin geçerli sürümü v.1.0.2’dır (1.0.3 yayınlanmak üzere).

xAPI’nin, SCORM’un yerini almadığını onu bir adım öteye taşıdığını anlamak önemlidir. Sadece (potansiyel olarak) SCORM veri iletişim protokollerini ve modellerini değiştirir; SCORM’un içerik paketleme ve dağıtımı gibi diğer yönleri xAPI kapsamında değildir.

xAPI, “Etkinlik Akışı” belirtimine dayanmaktadır. Bu belirtimin özelliği, sosyal deneyimleri standart bir biçimde değiştirmek için Google, Facebook, Microsoft ve diğer sektör devleri arasında yapılan bir işbirliğiydi. Etkinlik akışlarının önemli bir özelliği, her iki grupta da daha önce hiç bulunmayan hem bilgisayar hem de insan tarafından okunabilirlik içeriğini eklemesidir.

xAPI ifadeleri XML’nin benzeri olan Javascript Nesne Tabanlı Programlama Dilinde yazılmıştır. xAPI, öğrenme akışı verilerinin oluşturulmasını ve yakalanmasını sağlayan bütünleşik yaklaşımdır ve daha sonra bu verileri anlamlı öğrenme bağlamlarına dönüştürür. Bu öğrenme temelli etkinlik akışının kullanımı aracılığıyla öğrenme verilerinin depolanması ve değiştirilmesi için birlikte çalışabilirliği sağlayan bir yoldur. Bu etkinlik akışı verileri, öğrenme deneyimiyle ilişkilendirilen tanımlanmış aktörleri, fiilleri ve etkinlikleri içerir. Aşağıda, xAPI ifadelerine kodlanabilen öğrenme tabanlı etkinlik akışlarının bazı örneklerini görebilirsiniz.

 • John Connor “1812 Savaşı, Bölüm 1’de” oynadı
 • John Connor “New Orleans Savaşı Videosunu” izledi
 • John Connor “1812 Savaşı adlı ödeve” başladı
 • John Connor “Soru 1” i “doğru” olarak cevapladı
 • John Connor “Doğru” cevapladı
 • John Connor “Soru 2” yi “Yanlış” cevapladı
 • John Connor “Doğru” cevapladı
 • John Connor “Soru 3’ü” “a” olarak cevapladı
 • John Connor 1812 Savaşı tamamlandı“, Değerlendirme”
 • John Connor, “1812 Savaşı, Ödevinin % 90” ı kaydetti
 • John Connor, “1812 Savaşı Savaşları” hedefinden memnun kaldı
 • John Connor, “1812 Savaşı” hedefini “1” seviyesine yükseltti
 • John Connor “1812 Savaşı – Seviye 1 Rozeti” kazandı

Lisans

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License için ikon

Aksi belirtilmedikçe, Öğrenme Kayıt Ambarı Seçimi Kılavuzu tarafından Açık Kitap bir Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License altında lisanslanmıştır.

Bu Kitabı Paylaş