Doğru ÖKA Seçiminin Önemi

Öğrenenlerinizin performansını ve öğrenme programınızın etkililiğinin xAPI ifadeleriyle izlenmesine olanak sağlayacak bir sisteme karar verilmesi çok önemlidir. Bu sistemlerin çoğu aynı temel işlevleri (xAPI ifadelerini izleme ve geri alma) içermesine rağmen, farklı dış sistem türleri ile ara yüz oluşturmak için optimize edilmişlerdir. Bu sistemler, özellikleri itibariyle farklılık gösteren analitik, raporlama ve görselleştirme işlevlerine sahiptirler. Kurumunuz ihtiyaçlarınıza göre optimize edilmemiş bir sistem seçerse, kurumunuzun parasını, öğrenenlerinizin ve yöneticilerinizin zamanını boşa harcamış olursunuz. xAPI ile öğrenme ekosisteminizin veya veri analitiği alt yapısının oluşturulması için çabalarınızın boşa gitmesini istemezsiniz.

Bu sistemlerin seçiminde bir diğer önemli etken sürekliliktir. Bu, sistemin piyasada uzun ömürlü olup olmayacağı ve periyodik bakım ve güncellemelerle desteklenip desteklenmeyeceği ile ilgilidir. Bu, en azından içinde bulunduğu BT ortamındaki (hem donanım hem de yazılım) evrimsel değişiklikleri hesaba katmak açısından önemlidir. Ayrıca bu durum, seçilecek sistemin sonraki sürümlerinin xAPI belirtimlerine göre kolayca düzeltmelerinin yapılıp yapılamayacağı ile ilgilidir.

Tüm kurumsal sistemlerde olduğu gibi, ÖKA’larin seçiminde genişletilebilirlik, ölçeklendirilebilirlik özelliklerinin ve genel olarak kurumun yapısal mimarisine uygunluğunun dikkate alınması gereklidir. Genişletilebilirlik hususları, sistemin modülerliğini ve değişen kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak için hizmetlerin nasıl özelleştirilebileceğini veya artırılabileceğini dikkate alma yönüyle ilgilidir. Ölçeklenebilirlik ile ilgili durum dikkate alındığında kurumun büyüme şekli ve yansımalarını ÖKA’nın büyüme yoluyla potansiyel hacim taleplerini karşılayıp karşılayamayacağını değerlendirmek önemlidir. Kurumun diğer öğrenme dışı özel iş ihtiyaçlarını dikkate almak için eğilimleri ve ÖKA’nın işle ilgili diğer sistemleri nasıl bütünleştireceğini ve destekleyeceğini belirleyin. Bu amaçla, en başından beri tüm tartışmalara Personel Dairesini dahil etmek çok önemlidir.

Bu çalışma esas olarak bir ÖKA’yı ilk kez satın alacaklara tahsis edilmesine rağmen burada verilen bilgilerin çoğunu ÖKA’larını değiştirecek kişiler de uygulayabilir. Bu karar için birçok neden olabilir ancak bu genellikle maliyet ve teknoloji kullanımını destekler.

Lisans

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License için ikon

Aksi belirtilmedikçe, Öğrenme Kayıt Ambarı Seçimi Kılavuzu tarafından Açık Kitap bir Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License altında lisanslanmıştır.

Bu Kitabı Paylaş