ÖKA’lar ÖYS’lerin Bir Parçası mıdır?

ÖKA, xAPI verilerinin hesaba katıldığı ve işlendiği raporlama ve analitik özelliklerinin eklenmesiyle birlikte ÖYS’ler için en uygun eklentidir. Mikro düzeyde öğrenme davranışlarını çeşitli kaynaklardan ölçebilme yeteneğinin eklenmesi, bir ÖYS müşterisi olan herhangi bir eğitim yöneticisinin ilgisini çeker. Bu öğrenme davranışları, bir öğrencinin forumlara katılımını, bir dokümana kaç kez ek açıklama eklediğini, paylaşımlarını ve bir videonun hangi bölümlerini birden çok kez incelediğini içerebilir. DİÖ, ölçülebilir mikro düzeydeki eğitim ölçütlerinin kullanılabilirliğine dair beklentilerin sonunda eğitimi ikna edeceğini ve diğer yöneticilerin ÖKA yeteneklerini yalnızca ÖYS’ye değil kurumsal portallar, ERP sistemleri ve diğer platformlar için de gereklilikler listelerine dahil edeceklerini tahmin etmektedir.

Ancak şu anda çoğu ÖYS, xAPI’nin benzersiz özelliklerinden yararlanmak yerine SCORM benzeri işlevleri SCORM yerine xAPI kullanarak uygulama seçeneğini sunmaya odaklanmaktadır. Tedarikçilerin ikinci ürünü elde etmek için ÖYS ürün modellerini büyük ölçüde yeniden düşünmeleri gerekir. ÖYS tedarikçilerinin bu yeni ürün modelinde göz önünde bulundurması gereken üç temel ÖKA yeteneği alanı vardır.

Bunlardan biri, ÖKA’nın mobil “öğrenenler”, simülasyonlar ve oyunlar gibi standart e-Öğrenme dışındaki öğrenme deneyimlerini izleyebilmesi ile ilgilidir. Ve ana ÖYS’den başlatılıp başlatılmadığının izlenmesi gerekir.

İkincisi ÖKA ile SCORM ya da ÖYS’nin bilindik izleme becerilerinden farklı veri türlerini izleme imkânı sunması. Bu da şunları içerir:

  • Tamamlanmış / tamamlanmamış denemeler, ulaşılan seviyeler ve test puanları
  • Değerlendirmelerin parçası olmayan öğrenen davranışları
  • Öğrenen grupları tarafından yürütülen öğrenme faaliyetlerinden elde edilen veriler

Üçüncüsü. ÖYS’ler ÖKA’ların öğrenci performansına yönelik olarak içeriğin nasıl kullanıldığı (ÖYS dışındaki içeriklerde dahil olmak üzere), konular ve bilgi alanlarındaki belirgin boşluklar, öğrenci performansına yönelik yaklaşımlar vb. dışında kalan çok geniş bir alandaki yönetimsel veriyi izleyebildiğini, analiz edebildiğini ve raporlayabildiğini dikkate alabilmelidir.

Bu üç boyut, özellikle ÖYS’den kaynaklanmayan gayri resmi öğrenmelerde görülür. Şimdiye kadar, ÖYS’ler, ÖYS’deki öğrenme alanlarının önceden tanımlamalarını ve önceden kaydetmelerini zorunlu kıldıkları yöneticiler aracılığıyla öğrenme alanını kontrol etmiştir. Günümüzde ÖYS, farkında olmadığı verileri (xAPI aracılığıyla) düzenli olarak alabilir. Bu, anlamsız öğrenme deneyimlerinin aksine, değerli öğrenme deneyimleri için fark yaratmayı ve güven vermeyi son derece karmaşık kılar. Öyle ki daha önceden hiç karşılaşmadığı, örneğin ÖYS’de önceden kaydı yapılmamış öğrenenleri (ve hatta sistemleri) de dikkate alması gerekebilir.

Bir ÖKA’nın ÖYS’ye bütünleştirilmesinde karşılaşılan sorunlardan biri, bu bütünleşmeyi yaparken ÖKA’nın muhtemelen hangi sistem bütünleşme özelliğini devralması olacaktır (ve bununla sınırlıdır). ÖKA, bir ÖYS’de alt sistem olarak bulunmaktan daha ziyade bağımsız bir sistem olarak (ÖYS ile veri ara yüzlerine sahip olan) ÖYS ile birlikte çalışabilir. Burada sorulması gereken soru şudur: Harici ya da dahili bir ÖKA’dan bir verinin itilmesi veya çekilmesi ne kadar kolaydır?

Gayriresmi öğrenmeyi takip etmenin önündeki en önemli engellerden biri, öğrenenlerin ÖYS dışında ki veya xAPI ifadelerini iletmeye yönelik ayarlanmış herhangi bir içeriğin dışında kendilerine veya başkalarına ait öğrenme deneyimlerini şahsi olarak bildirmeye veya bunları ikna etmeye özendirmesidir. Yöneticilerin, eğitmenlerin ve öğrenenlerin bunu yapmasına olanak tanıyan kullanıcı dostu bir pano sağlar; bunun için öğrenenlerin öğrenme ortamında ki gayri resmi öğrenme deneyimlerini raporlamak için bir neden ve gerçek teşvik yapısı olmalıdır.

Bir iş modeli olarak, bu, ÖYS’lerin tüm öğrenme kayıtlarının güvenilir kaynağı olarak hizmet etmesi veya ayrı öğrenme yönetimi ve dağıtım amaçlarına hizmet eden ve öğrenme kayıtlarını ÖKA’da yayınlayan bir sistem olarak kalması için bir ÖKA’yı bütünleştirmeyi ve dolayısıyla kurumun dörtte birinin xAPI ifadelerini kabul etmesi arasında seçim yapması gerektiği anlamına gelir.

Rustici Software gibi bazı sektör analistleri (Rustici, 2015a), üçüncü taraf raporlama ve analiz araçlarının (xAPI tabanlı) kurumlar için büyük bir değer alanı olacağını öngörmektedir, özellikle de uzman ve özel eğitim sistemleri açısından. ÖYS’lerin kendi araçlarına sahip olmaları veya özel bağımsız raporlama araçlarıyla bütünleşik olmaları gerekir.

Lisans

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License için ikon

Aksi belirtilmedikçe, Öğrenme Kayıt Ambarı Seçimi Kılavuzu tarafından Açık Kitap bir Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License altında lisanslanmıştır.

Bu Kitabı Paylaş