A.B.D. SB İçin Özel Gereksinimler

SB Bilgi Güvencesi Belgelendirmesi ve Akreditasyon Süreci (SBGBA), risk yönetiminin bilgi sistemlerine uygulanmasını sağlayan SB sürecidir. Sistemin yaşam döngüsü boyunca doğru bilgi güvencesini (BG) korumak için SB bilgi sistemini sertifikalandırır ve akredite eder. Bir A.B.D. SB için bir ÖKA ediniyorsanız, elde etmek istediğiniz herhangi bir ÖKA’nın SBGBA belgelendirme durumunu kontrol etmeniz önemlidir. Ayrıca, SBGBA, ÖKA’nızı kendi yerinizde değil (ve satıcı tarafından barındırılmayan) Savunma Bilgi Sistemleri Dairesi’nde (SBSD) barındırmanızı şart koşabilir.

Hizmete özel gereksinimlere tabi olabilirsiniz. Bu gereklilikler, sistemin kuruluşun (bu durumda savunma bakanlığı) kurumsal mimarisine uygunluğunu ifade eder. Bunlar aşağıdaki gereksinimleri kapsar:

  • Güvenlik
  • BT ortamı
  • Özel kullanım durum testi
  • Eğitim açığı / eğitim ihtiyaç analizi yeteneği

Her hizmet, genellikle ÖKA ile bütünleştirilmesi gereken kendi eğitim kayıt sistemine sahiptir. Örneğin, Deniz Kuvvetleri genellikle öğrenme sistemlerinin personel bilgisi ve eğitim kayıtları için Donanma Eğitim Yönetimi ve Planlama Sistemi ile bütünleşik olmasını şart koşar.

ÖYS’nin kullanıcı doğrulama ve kayıt bilgileri için Savunma Kaydı Uygunluk Raporlama Sistemi ile arabirim oluşturması hizmetler genelinde oldukça tutarlı olan bir gerekliliktir. Bu aynı zamanda bir ÖKA’ya da uygulanabilir.

  • A.B.D. SB veya hükümetinde bir ÖKA kurarken belirli uygulama sorunları olabilir, örneğin:
  • Saha veya ön kurulum anketleri yapmak için gereken şartlar
  • ÖKA’yı kimin barındırabileceği ile ilgili kısıtlamalar
  • Donanım, yazılım ve güvenlik duvarı gereksinimleri
  • Kurulum, başlangıç maliyetleri, tedarikçi desteği ve yıllık bakım anlaşmalarıyla ilgili özel devlet ihale kuralları

Lisans

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License için ikon

Aksi belirtilmedikçe, Öğrenme Kayıt Ambarı Seçimi Kılavuzu tarafından Açık Kitap bir Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License altında lisanslanmıştır.

Bu Kitabı Paylaş