Scorm’dan xAPI’ye Yol Haritası

SCORM’dan-TLA Yol Haritası, SCORM’dan xAPI’ye, servis tabanlı öğrenme platformuna geçişin dört aşamasını tanımlar.

Bu yol haritasını, ÖKA seçim sürecinizde dikkate almanız önemlidir. Örneğin, “servis yapısında ÖYS” aşamalarını kullanıyorsanız, ÖKA’nızın arka plandaki ÖYS iletişimini idare edecek şekilde yapılandırmanız gerekebilir. ÖKA’lar bu iletişimi kolay yoldan sağlayabilmek adına farklılıklar gösterebilirler.

Görsel 1, aşamaları göstermektedir. Tüm ayrıntıları şu adreste bulabilirsiniz:  http://adlnet.github.io/SCORM-to-TLA-Roadmap/

OEBPS/images/image0002.png

Görsel 1: SCORM dan TÖM’e geçiş aşamaları

SCORM-xAPI wrapper (sonraki bölümde anlatılan DİÖ xAPI wrapper ile aynı madde değildir), çift iz yürütümünü çok daha kolaylaştırır. SCORM verilerini ÖKA ve ÖYS’ye aynı anda göndermeyi ele alır, böylece tüm SCORM verileri ÖYS ve ÖKA arasında (tamamen farklı veri modellerinde de olsa) çoğaltılır. Ücretsiz olarak şu adresten https://github.com/adlnet/SCORM-to-xAPI-Wrapper indirebilirsiniz 

Lisans

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License için ikon

Aksi belirtilmedikçe, Öğrenme Kayıt Ambarı Seçimi Kılavuzu tarafından Açık Kitap bir Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License altında lisanslanmıştır.

Bu Kitabı Paylaş