İş Sistemi Bütünleşmesi

Brandon-Hall 2011 anketine göre (Brandon-Hall, 2012), kurumsal bütünleşme için işletmelerin mevcut ÖYS’lerini değiştirerek yerini alacak yeni bir ÖYS’ye sahip olmaları önemli bir gereksinimdir. Ancak bu gereksinim, özellikle de xAPI’nin iş performansı verilerini (örneğin öğrenmeye dayanmayan sistemlerde kaydedilen) öğrenme davranış verileri (ÖKA’da tutulan) ile ilişkilendirebilme yeteneği açısından ÖKA’lar için de geçerlidir.

Bütünleştirme için gereken en önemli iş sistemi, bir iş zekası sistemidir. Zaten böyle bir sisteminiz varsa (örneğin; SAP® or Tableau®) veya bir sistem almayı planlıyorsanız, her ikisinden de tam olarak faydalanmak için ÖKA’nızla birlikte çalışabilirliği sağlamak zorundasınızdır. İş zekası sistemleri, bu belgede atıfta bulunulan amaçlara ve tasarımlara göre öğrenme analitiği sistemlerinden daha geneldir. Veriler, çok daha geniş bir kaynak aralığında, teknik olarak işlenmesi daha zor ve bilgi içeriğinde daha çok çeşitliliği olan veriler genellikle daha karmaşıktır (özellikle istatistiksel özellikler açısından). Bu nedenle İZ sistemleri genellikle öğrenme analitik sistemlerinden ziyade daha karmaşık istatistiksel analiz ve görselleştirme yöntemlerini kullanır.

ÖKA’nızın iş analitiği sistemleriyle birlikte çalışabilirliği, ÖKA’da saklanan ifadelerin analitik sistemi tarafından çok çeşitli çalışan ve kurumsal performans göstergeleri (öğrenme ile sınırlı olmamak kaydıyla) oluşturmak için kullanılmasına olanak tanıyacaktır.

Harici işletim sistemleriyle bütünleşmeyi sağlamak için “Watershed LRS” gibi bazı ÖYS’ler, xAPI ifadelerini kendi ÖKA formlarında (SQL veri tabanı olmayan) saklamanın yanı sıra bağlantılı veri tabanlarında saklar. Bu dönüşüm API’lerin ve ara katman yazılımlarının yükünü hafifletir. Dış veri tabanları daha sonra doğrudan ÖKA veri tabanı ile iletişim kurabilir.

Harici sistemlerle bütünleşme genellikle iş sistemi tedarikçisi tarafından işlenir; ÖKA tedarikçilerinin nadiren dahil edilmesi beklenir. Bu uygundur, çünkü iş sisteminin değer önerisi birçok farklı türde veri kaynağını bütünleştirmektir, xAPI ve ÖKA’lar bunlardan sadece bir tanesidir.

Öğrenme sistemi bütünleşmesinde olduğu gibi, görselleştirme ve raporlama motorları içeren ÖKA’lar, genellikle diğer sistemler için ara yüzlere (açık API’leri kullanarak) panolar yerleştirebilir.

Lisans

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License için ikon

Aksi belirtilmedikçe, Öğrenme Kayıt Ambarı Seçimi Kılavuzu tarafından Açık Kitap bir Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License altında lisanslanmıştır.

Bu Kitabı Paylaş