Örnek Sistem Özellikleri Derecelendirme Matrisi

Aşağıdakiler, 6 süreçte sunulan ÖKA Seçim Süreci adımların kullanılabilecek bir matris örneğidir. Adım şu şekilde tarif edilir:

  1. adımda geliştirilen özellikler listesini kullanarak 8. adımda tanımlanan sistemleri karşılaştıran bir sistem özellikleri derecelendirme matrisi geliştirin. Bu matrisi mümkün olduğunca sistem belgelerinden tamamlayın; daha fazla bilgiye ihtiyacınız olduğunuzda satış temsilcilerine danışın (aşırı şişirilmiş taleplere karşı dikkatli olun; mümkünse, yüksek olanları bağımsız olarak tetkik edin). Matriste bulunan her hücreye özelliğin uygulama derecesini gösteren sayısal değer atayın; “0” belirli bir ÖKA’nın bu özelliğe sahip olmadığını ve “10” bu özelliğin çok sağlam bir şekilde uygulandığını gösterir. Matris, her bir özelliğin sizin için önemine göre ağırlıklandırılmalı ve her sistem için bir toplama skoru sağlanmalıdır.

Matrisi kullanmak için:

  1. En üstteki satıra değerlendirmek üzere tanımladığınız sistemlerin adlarını (ÖKA ürünü 1, ÖKA ürünü2, vb.) yazın.
  2. Satır adlarını (Özellik 1, Özellik 2, vb.) gereksinim olarak tanımladığınız özelliklerin adlarıyla değiştirin.
  3. Özellik adının sağındaki sütunda yer alan her Ağırlık faktörü hücresine metni, kuruluşunuzun önem verdiği özelliği vurgulamak amacıyla kullanılacak 1-3 arasında değer (en önemli özellik için en yüksek olan sayı) verin.
  4. Her sistem için özellik bilgilerini araştırın ve her bir sistemin bu özelliğe sahip olduğu dereceyi belirten sayıyla hücreleri tamamlayın. 0-2, 0’ın “bu özelliğe sahip olmadığını” ve 2’nin “bu özelliği mümkün olan en yüksek oranda uyguladığını” öneriyoruz. Özelliği “kutudan çıkma” olarak değerlendiren Brandon-Hall (Brandon-Hall Group, 2010) tarafından geliştirilen bir değerlendirme listesi kullanmak isteyebilirsiniz. Rubriklere sayı atanarak aşağıdaki puan ölçeği sağlanır:
  • 5 = Otomatik (yerleşik, kutudan çıkış özelliği)
  • 4 = Yarı otomatik (çoğunlukla yerleşiktir, ancak etkinleştirmek için bazı programlama veya özelleştirme gerektirir)
  • 3 = Yarı özel (kısmen kullanılabilir. Sistem bu özelliği orta dereceli kişiselleştirme yoluyla uygulamak için uyarlanabilir)
  • · 2 = Özel (mevcut değil ancak programlama ile büyük olasılıkla yüksek maliyetle eklenebilir)
  • 1 = Mevcut değil (sistemi, sistem mimarisiyle uyumsuzluklar nedeniyle bu özelliği eklemek üzere sistemi özelleştirmek için olanaksız veya uygun maliyetli olabilir)

Bir özellik mevcut değilse, bu matristeki bir özelliğin eklenti olarak başka bir satıcıdan temin edilip edilemeyeceğini not etmek isteyebilirsiniz; böylece, bu özelliğin bulunmaması nedeniyle satıcıyı tamamen dışlamak / cezalandırmamak için. Bu, “3” puanının, bir özelliğin üçüncü taraf eklentisi olarak kullanılabileceği anlamına geleceği şekilde derecelendirme ölçeğine dahil edilebilir.

Alttaki toplam puanı satırı, her sistem için toplam ağırlıklı puan sağlayacaktır (sağ tıklayın ve ağırlık değerlerinde veya derecelendirmelerde herhangi bir değişiklik yaptıktan sonra Alanı Güncelle‘yi seçin).

Sütun veya satır eklerseniz, Toplama puanı formülünü kopyalayıp yapıştırın ve formüldeki satır ve sütun referanslarını uygun şekilde ayarlayın. Yapıştırılan toplama puanı üzerine gelerek sağ tıklayın ve formülü görmek ve düzenlemek için Alan kodlarını Değiştir öğesini seçin.

ÖKA Sistem Özellikleri Derecelendirme Matrisi

Özellik adı Ağırlık Faktörü ÖKA ürün 1 ÖKA ürün 2 ÖKA ürün 3 ÖKA ürün 4 ÖKA ürün 5
Özellik 1
Özellik 2
Özellik 3
Özellik 4
Özellik 5
Özellik 6
Özellik 7
Özellik 8
Özellik 9
Özellik 10
  Toplam puan

Lisans

Bu Kitabı Paylaş