Türkçe Çeviriye Önsöz

zeki-tuman

Buhar makinesinin icadıyla başlayan teknolojik gelişmelerin yaygınlık kazanması yaşam biçimimizi geri döndürülemez bir şekilde değiştirmiştir. Elektriğin yaygın bir şekilde kullanılması ile yaşam biçimimiz yeni bir hal aldı. Artık elektriksiz bir hayat düşünemeyecek durumdayız.

Tıpkı elektriğin hayatımızı değiştirdiği gibi internet ve Bilişim teknolojilerinin gelişmesi ve kullanımının yaygınlaşması da kaçınılmaz olarak yaşam şeklimizi ve iş yapma tarzımızı değiştiriyor. Bu değişiklik hayatımızın pek çok alanına yansıyor. İş yapma biçimimiz değişirken bazı meslekler yok oluyor yeni yeni meslekler ve iş sahaları da ortaya çıkıyor. Ağa bağlı cihazların artan bir biçimde yaygınlaşması ve hayatın her alanına da nüfuz etmesi ile iş yapış tarzımız ve yaşam biçimimiz de derinden etkileniyor. Eğitimin de bu değişimden ari olduğunu söylemek mümkün değildir.

Bilişim teknolojilerinin kullanılması geride inanılmaz boyutlarda bir veri ve iz bırakıyor. Bu veriler özellikle özel sektörün dikkatini çekmiş ve ticari olarak yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Firmalar hem örgütsel yapıda verimlilik ve kaynak tasarrufu sağlarken hem de pazarlama alanında bu verileri yoğun olarak kullanmaya başladılar. Bu sayede nihai tüketiciye doğrudan ulaşırken üretim süreçlerinde iyileştirme, tüketici memnuniyeti kazanımları ile pazar paylarını büyüttüler. Hedef kitlelerini seçerken internet ve Bilişim teknolojileri sayesinde artık coğrafî sınırları da aşma imkânına kavuştular. Anadolu’nun herhangi bir yerinden tüm dünyaya hizmet sunmaya başladılar.

Teknoloji, ekonomide yarattığı büyük değişimlerin yanı sıra birbirimizle nasıl iletişim kurduğumuzu, nasıl etkileşimde bulunduğumuzu ve giderek nasıl öğrendiğimizi de şekillendiriyor. Bu durum “öğrenci mekân, öğrenen öğreten ve öğreten yöneten” ilişkilerinin yanı sıra öğrenme süresi ve şeklinin de yeniden ele alınmasını gerekli kılmaktadır.

Eğitimde teknolojilerin kullanılması oldukça eskiye dayanan bir geçmişe sahiptir. Teknoloji geliştikçe eğitim de yeni ortaya çıkan imkânları kullanmaya başlamış, teknoloji hem eğitimi dönüştürmüş hem de kendisi eğitimle birlikte bir dönüşüm yaşamıştır. Eğitim teknolojilerindeki bu hızlı değişim hem öğretim üyelerinin hem de öğretmen ve eğitmenlerin farklı teknolojilere değer biçmeleri ve bu teknolojilerin hem kendileri hem de öğrencileri için anlamlı bir biçimde nasıl ve ne zaman kullanılacağına karar verebilmeleri için güçlü bir çerçeveye ihtiyaç duyduklarına işaret etmektedir. Çevrimiçi öğrenme ve harmanlanmış öğrenme, sosyal medya kullanımı ve açık öğrenme, dijital çağda etkili bir öğretim için kritik öneme sahip gelişmelerdir. Bugün internetin sunduğu imkânlarla artık dünyanın neresinde olursa olsun her öğrenci istediği yerden, istediği zamanda, istediği kadar eğitim alma imkânına kavuşmuştur. Bu sayede her öğrenci en gelişmiş ülkelerinin sunduğu eğitim imkânlarına erişim imkânı kazanmıştır.

2008 yılında Kitlesel Açık Çevrimiçi derslerin sunulması ve kullanımının yaygınlık kazanmasıyla birlikte insanlar dünyanın en iyi hocalarının hazırlamış olduğu derslere katılma ve eğitim alma şansı yakalamıştır.

Ülkemizde eğitimde teknolojinin kullanımı oldukça eski tarihlere kadar dayanmaktadır. Cumhuriyet öncesi dönemlerde bile lüks lambalarıyla sunum yaparak başlayan bu çalışmalar 2012 yılında MEB FATİH Projesiyle teknoloji kullanımı yaygınlık kazanmıştır. Bugün neredeyse tüm okullarımızda etkileşimli tahta ve internet yapısı mevcuttur. 2018 yılında MEB, kamuoyuna duyurduğu “Vizyon 2023” belgesinde bir adım daha ileriye giderek eğitimin tüm süreçlerinde teknolojinin sunduğu imkânları en üst seviyede kullanmayı ve karar alma süreçlerine de dâhil etmeyi hedeflemiştir. Türkiye dünyanın henüz yeni yeni konuştuğu “Öğrenme Analitiği”, “Eğitsel Veri Ambarı”, “Bilgi İşlem Destekli Farklılaştırılmış ve Kişiselleştirilmiş Öğrenme” kavramlarıyla tanışmıştır. Açıklanan hedeflere ulaşıldığında Türkiye dünyanın en gelişmiş ülkeleri ile rekabet edecek insan kaynağını yetiştirecek konumda olacaktır.

Bu çalışma, bu hedeflere ulaşılmasına bir nebze de olsa katkı sunmak adına yoğun bir çabanın ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Alanda yapılan bilimsel çalışmaların yetersiz olması ve kaynak temin etme imkânı olmaması nedeniyle “Öğrenme Analitiği Araştırma Topluluğunun hazırlamış olduğu bu kitabı Türkçeye kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Analitikler, analiz bilimi veya mantıksal analiz metodu olan verinin, istatistiksel analizin, betimleyici ve yordayıcı modellerin oluşturulması kullanımı ile ilgilenir. Öğrenme analitiğinin pek çok disiplinin bir araya geldiği yeni bilim dalı olması ve alan yazında çok fazla çalışma olmaması ve pek çok yeni kavramın da kullanılması nedeniyle Türkçe karşılıklarını bulmakta epeyce zorlandık. Bazı kavramların da Türkçeye farklı şekillerde geçtiğine şahit olduk. Bu çalışmada en yaygın olan Türkçe kullanımları tercih ettik ve dipnotta bunları belirttik. Çeviriyi ekip olarak bilgisayar destekli çeviri programları aracılığıyla yaptık. Bu nedenle cümle çevirisini esas aldık.

Bu çalışma küçük bir ekibin uzun ve yorucu çabaları sonucu olarak ortaya çıktı. Kitabın künyesinde isimleri yer almamakla birlikte Vesile Erbaş ve Elçin Oktay bu çalışmada çok emek harcadılar. Kendilerine hassaten teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın vizyon 2023 hedeflerine bir nebze de olsa katkı sunması ekipçe en büyük dileğimizdir.

License

Share This Book