Öğrenme Analitiği Araştırmaları Topluluğu Başkanından

Prof. Dr. Stephanie D. Teasley

Akademik bir çalışma alanı olarak, öğrenme analitiği dikkate değer bir ölçüde büyümektedir. İlk Öğrenme Analitiği ve Bilgi (ÖAB) Konferansı, 2011 yılında Banff’ta yapılmıştır. Bu konferans çağrısına 38 başvuru yapılmış olup oturumlara 130 kişi katılmıştır. Bir yıl sonraki konferansa gönderilen bildiriler iki katına çıkmış ve katılımcı sayısı 230’u geçtiğinde, kayıtlar erken kapanmıştır. ÖAB konferansı, her geçen gün hem sunulan bildirilerle hem de katılımcı sayısı itibariyle büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir. Bu yıl 2017’de 7. ÖAB konferansı 64 bildiri 67 poster sunum, 16 çalıştay ve 32 farklı ülkeden katılımla Vancouever’da gerçekleşecektir. Bu önsözün, ÖAB 2016’nın katılımcısı olan 426 kişiye ve hatta daha fazla sayıya ulaşması beklenmektedir.

Öğrenme analitiğinin gelişimi yalnızca konferansların içeriklerinin gelişmesi ve katılımcı sayısının artması ile gösterilememekte olup bir bilim alanı olarak öğrenme analitiği gün geçtikçe büyümekte ve olgunlaşmaktadır. Öğrenme Analitiği Araştırmaları Derneği (SoLAR) 2013 yılında resmen profesyonel bir topluluk olarak kurulmuş olup Mayıs 2014’te Öğrenme Analitiği Dergisi’nin ilk sayısı yayımlanmıştır. Öğrenme analitiği araştırma yayınları, topluluğun konferans yayınları ve dergiler ile sınırlı değildir. Öğrenme analitiğine vurgu yapan dergiler eğitim, psikoloji, bilgisayar ve sosyal bilimlere odaklanan özel sayılar yayınlamıştır. Google Akademik arama motorunda “öğrenme analitiği” kelimesini arattığınızda, Eğitim Teknolojisi ve Toplum, Amerikan Davranış Bilimleri, İnsan Davranışında Bilgisayar, Bilgisayar ve Eğitim, Yüksek Öğretimde Eğitim vb. konu başlıklarını taşıyan dergilerden 14.000’den fazla sonuca ulaşılmaktadır.

Tüm bunlar öğrenme analitiği ve bağlantılı alanlarla ilgili yapılan araştırmaların hızla büyümekte olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla öğrenciler, öğretenler1, yöneticiler, uygulayıcılar ve endüstri liderleri için geçerli bir kaynak olarak kullanılabilecek bir öğrenme analitiği el kitabı hazırlamanın zamanı gelmiştir. Bu kitap, öğrenme analitiği araştırmasının alanına bir girişin yanı sıra temel kavramlar, teknikler ve yaklaşımlar, uygulamalar, kurumsal stratejiler ve sistemler açısından fikirlerin düzenlenmesi için bir çerçeve sunmaktadır. Bu alandaki araştırma ve gelişmelerin hızı göz önüne alındığında, statik bir el kitabının içeriğinin eskime (ve güncelliğini kaybetme) ihtimali yüksektir. Bu nedenle SoLAR bu kitabı içeriğin güncellendiği ve düzenli olarak yeni baskıların yapılacağı açık kaynak bir kitap olarak sunmaktadır. Kitap, şu anda bildiklerimize, alandaki önde gelen uzmanların perspektifinden kapsamlı bir bakış sunmaktadır. Kitaptaki yazarların birçoğu, Banff’taki ilk buluşmadan bu yana öğrenme analitiğine dâhil olmuş, diğerleri ise yeni teori, kavramlar ve metodolojiler geliştirerek alanı genişletmeye ve zenginleştirmeye yardımcı olmuştur. Ayrıca okurlar, kitapta sadece teknik ve kavramsal konuları değil, aynı zamanda veri kullanımı etiği, öğrenci mahremiyeti, eğitsel veri kullanan araştırmalardan kaynaklanan bir dizi önemli fakat hassas konu ile yerel ve ulusal öğrenme analitiği girişimlerinde karşılaşılan kurumsal zorluklar hakkında geniş kapsamlı bilgi edineceklerdir.

Öğrenme Analitiği Derneğinin yeni seçilen başkanı olarak size bu el kitabı aracılığıyla hoş geldiniz demekten büyük mutluluk duyuyorum. Toplulukla olan geçmişim, sorularıma cevaplar bulduğum ve heyecanımı benimle paylaşan bir araştırmacı grubunu tanıdığım Vancouver’daki ilk konferansa kadar uzanmakta olup şimdi yeni eğitim teknolojilerinin ürettiği artan veri hacminden yararlanarak öğrenme hakkında yeni sorular sorabiliriz. Bu bahsettiğim grup kesinlikle veri teknolojisi meraklılarıydı, ama aynı zamanda çeşitlilik ve katılım için bir amaç duygusu ve güçlü bir bağlılık duygusu olan insanlardı. Bu değerler toplumda yaptığımız araştırmalara ve bu araştırmaları ilerletmek için yaptığımız çalışmalara yansıtılmıştır. Bu kitap doğası gereği bu değerleri yansıtmaktadır: farklı bölümlerde eyleme yönelik çalışmaları olan ve öğrenenler için eğitimdeki gelişmeleri destekleyen farklı disiplinlerin eğilimlerini temsil eden dünya çapındaki yazarların görüşlerini ifade etmektedir.

Bu kitabın yayınlanmasıyla eski dostlara yeniden merhaba diyor ve yeni gelenlere ise bu alanı tanıtıyoruz. Sizi eş zamanlı olarak eğitim dünyasını nasıl değiştirebileceğimize dair fikirlerle heyecanlandıracak ve gelecekte yapacağımız işlerde karşılaşacağımız zorlukları aşmanın yollarını göstereceğiz. Sizi bu macerada bize katılmaya davet ediyoruz. Öğrenme analitiğine doğrudan dâhil olmak istiyorsanız, SoLAR’da bunu yapmanın birkaç yolu bulunmaktadır:

Profesyonel topluluğumuza katılın (SoLAR):

SoLAR Membership

Çalışmalarınızı gönderin ve/veya yıllık olarak düzenlenen (LAK) Konferansına katılın:

International Conference on Learning Analytics & Knowledge (LAK)

Öğrenme Analitiği Yaz Enstitüsüne (ÖAYE) katılın:

Learning Analytics Summer Institute (LASI)

Dergimizi okuyun ve dergimize yazı gönderin:
https://solaresearch.org/stay–informed/journal/

Bu kitaptan ve sonrakilerden hepinizin keyif alacağını umut ediyorum.

Mart 2017

Stephanie D. Teasley, Dr.
Öğrenme Analitiği Araştırmaları Topluluğu Başkanı

Michigan Üniversite Araştırmacı Profesörü


1 orj. instructor

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

Öğrenme Analitiği El Kitabı by Prof. Dr. Stephanie D. Teasley is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book