Tema 9: Eğitimde medya türlerinin seçilmesi ve kullanılması: SECTIONS modeli

Temanın Amacı

Bu bölümde, öğretme ve öğrenme ortamlarında kullanılacak teknoloji ve medya türlerinin seçiminde doğru ve etkili kararlar verebilmek için bir çerçeve önerilmektedir. Kullanılan çerçeve, aşağıdakileri ifade eden SECTIONS modelidir:

 • S (Students – Öğrenciler)
 • E (Ease of use – Kullanım kolaylığı)
 • C (Costs – Maliyet)
 • T (Teaching functions – Öğretim süreci)
 • I (Interaction – Etkileşim)
 • O (Organisational issues – Kurumsal konular)
 • N (Networking – Ağ oluşturma)
 • S (Security and privacy – Güvenlik ve mahremiyet)

Bu bölümü okuduktan sonra, öğrettiğiniz konuya uygun teknolojileri ve medya türlerini seçebilecek ve kararınızı gerekçelendirebileceksiniz.

Bu temanın kapsamı

 • 9.1 Medya seçiminde kullanılan modeller
 • 9.2 S (Student) Öğrenciler
 • 9.3 E (Ease of Use) Kullanım Kolaylığı
 • 9.4 C (Cost) Maliyet
 • 9.5 T (Teaching and media selection) Öğretim ve teknoloji/medya seçimi
 • 9.6 I (Interaction) Etkileşim
 • 9.7 O (Organisational issues) Kurumsal konular
 • 9.8 Ağ oluşturma (ve yenilik)
 • 9.9 S (Security and privacy) Güvenlik ve mahremiyet
 • 9.10 Karar verme

Bu temada aşağıdaki etkinlikler yer almaktadır:

 • Etkinlik 9.1 Ön karar verme
 • Etkinlik 9.2: Öğrencilerinizi tanıyın
 • Etkinlik 9.3 Kullanım kolaylığı
 • Etkinlik 9.4 Maliyet, hangi teknolojiyi kullanacağınızı nasıl etkiler?
 • Etkinlik 9.5 Çoklu ortam tasarım ilkeleri
 • Etkinlik 9.6 Öğrenci etkinliklerini teşvik etmede medya ve teknoloji kullanımı
 • Etkinlik 9.7 Kurumsal konular (etkinlik yok)
 • Etkinlik 9.8 Ağ oluşturma (ve yenilik)
 • Etkinlik 9.9 Güvenlik ve mahremiyet
 • Etkinlik 9.10: Medya ve teknoloji seçimi

Tema 9 Önemli Noktalar

1. Medya ve teknoloji seçimi karmaşık bir süreçtir ve birbiriyle etkileşim içinde olan çok sayıda değişken içerir.

2. Şu anda medya seçimi için genel kabul görmüş bir kuram veya süreç bulunmamaktadır. SECTIONS modeli, sorduğu sorularla ve koyduğu ölçütlerle öğretmenleri hangi medya veya teknolojinin kullanılacağına dair karar vermeye yönlendirmektedir.

3. Medya ve teknoloji seçimi ve kullanımını etkileyen faktörlerin çokluğu ve çeşitliliği nedeniyle SECTIONS çerçevesinde yer alan tüm ölçütlerin detaylı analizinden edinilecek bilgiler ile birlikte karar vermeye sezgisel veya tümevarımsal bir yaklaşım öğrenme ve öğretme amaçlı teknoloji kullanımına ilişkin karar verme süreçlerine yaklaşmanın bir yoludur.

4. Ancak, medya seçiminin ders tasarımının daha geniş bir çerçevesine oturtulmalıdır.

 

Lisans

 Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License için ikon

Aksi belirtilmedikçe, Dijital Çağda Öğretim 2. Baskı tarafından Açık Mektep bir Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License altında lisanslanmıştır.

Bu Kitabı Paylaş