Tema 8: Medya türleri arasındaki pedagojik farklar

Temanın Amacı

1. Aşağıdaki medya türlerinin pedagojik özelliklerini tanımlayabilecek:

 • metin;
 • ses;
 • video;
 • bilgisayar ve internet;
 • sosyal medya
 • gelişen teknolojiler (sanal/arttırılmış gerçeklik; ciddi oyunlar; yapay zekâ).

2. Farklı medya türlerine ilişkin uygun pedagojik rollerin belirlenmesi için bir analiz çerçevesi oluşturabileceksiniz.

3. Yaptığınız analizi özel öğretim modüllerine uygulayabileceksiniz

 

Bu temanın kapsamı

 • 8.1 Medya türlerinin pedagojik farklılıkları
 • 8.2 Metin
 • 8.3 Ses
 • 8.4 Video
 • 8.5 Bilgisayar
 • 8.6 Sosyal medya
 • 8.7.Gelişen teknolojiler: önemli oyunlar ve gamification
 • 8.7.b Gelişen teknolojiler: sanal ve artırılmış gerçeklik
 • 8.7c Gelişen teknolojiler: Yapay zekâ
 • 8.7d.d Gelişen teknolojiler: sonuç ve özet
 • 8.8 Eğitsel medya türlerinin pedagojik özelliklerini değerlendirmek için bir çerçeve

Bu temada aşağıdaki etkinlikler yer almaktadır:

 • Etkinlik 8.1 Medya türlerin arasındaki pedagojik farklılıkları düşünme
 • Etkinlik 8.2 Metnin kendine özgü pedagojik özelliklerinin belirlenmesi
 • Etkinlik 8.3 Sesin kendine özgü pedagojik özelliklerinin belirlenmesi
 • Etkinlik 8.4 Videonun kendine özgü pedagojik özelliklerinin belirlenmesi
 • Etkinlik 8.5 Bilgisayar ve internetin kendine özgü pedagojik özelliklerinin belirlenmesi
 • Etkinlik 8.6 Sosyal medyanın kendine özgü pedagojik özelliklerinin belirlenmesi
 • Faaliyet 8.7a Ciddi oyunları kullanma ve tasarlama
 • Faaliyet 8.7b Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçekliği kullanma ve tasarlama
 • Faaliyet 8.7c Yapay zekânın değerlendirilmesi
 • Etkinlik 8.7d Gelişmekte olan teknolojilerin uygulamalarını değerlendirme ve geliştirme
 • Etkinlik 8.8 Bir öğretim modülü için medya türü seçimi

Önemli Noktalar

Öğretme ve öğrenme için kullanabileceğimiz birçok medya türü mevcuttur. Özellikle de:

 • metin, ses, video, bilgisayar, internet ve sosyal medyanın her birinin, kendini öğrenme ve öğretme için faydalı kılan eşsiz özellikleri vardır;
 • hangi medya türünün veya türlerinin seçileceğine ilişkin karar verirken aşağıdaki faktörler önemlidir:
  • öğretimin arka planındaki öğretim felsefesi;
  • konunun veya içeriğin sunumsal ve yapısal gereklilikleri;
  • öğrencilerden geliştirmeleri beklenen beceriler;
  • farklı medya türlerinin oynayacağı rollere ilişkin olarak kendisi de artık bir öğrenen olan öğretmenin veya eğitmenin hayal gücü;
 • sosyal medya sayesinde artık öğrenciler, kendi öğrenme materyallerini oluşturmak ve sahip oldukları bilgileri göstermek için çok güçlü araçlara sahiptirler;
 • dersler öğrencilerin ilgileri doğrultusunda yapılandırılabilir ve böylece kendilerinden beklenen öğrenme çıktılarının veya yeterliliklerin geliştirilmesinde doğru içeriği ve kaynakları kendileri de arayabilirler.
 • artık internet üzerinde istediğimiz içeriğe ücretsiz olarak erişebiliyoruz; böylece öğrenciler, bir öğretmenin veya profesörün dikte ettiği bilgilerin ötesine geçerek istedikleri bilgiyi arayabilirler, bilgiye erişebilirler ve kullanabilirler;
 • öğrenciler, kendi çevrim içi kişisel öğrenme ortamlarını yaratabilirler;
 • çoğu öğrenci, hâlen daha, öğrenme süreçlerine rehberlik edecek yapılandırılmış bir yaklaşıma ihtiyaç duyacaktır;
 • sosyal medya aracılığıyla kaliteli öğrenmeyi temin etmek için öğretmenin varlığı ve rehberliği son derece önemli ve gereklidir;
 • öğrencilerin dijital çağda gerekli olan becerileri geliştirmelerine yardımcı olmak için öğretmenler, sınırsız öğrenci özgürlüğü ile gereğinden fazla sınırlandırılmış öğrenme ortamları arasında bir orta yol bulmalıdır.

 

Lisans

 Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License için ikon

Aksi belirtilmedikçe, Dijital Çağda Öğretim 2. Baskı tarafından Açık Mektep bir Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License altında lisanslanmıştır.

Bu Kitabı Paylaş